Najnovije

Novi policijsko sindikalni savez!!! Zašto savez?

Zašto savez? Dosta vise „velikih“ sindikata i hvalospeva ko je i koliko „dobra“ svojom sindikalnom borbom doneo zaposlenima! Vreme je da se u jedan Savez okupi vise malih sindikata koji, ...

Pročitaj više »

Dobro došli u Novi policijsko sindikalni savez

Da Vas podsetimo… Šta predstavlja sindikat? Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih ...

Pročitaj više »