Home » Vesti » NPSS Istraživanje » Ako nema para nema ni poštovanja PKU!

Ako nema para nema ni poštovanja PKU!

Kako stoji na zvaničnom sajtu jednog od dva reprezentativna sindikata u MUP, policijskog sindikata Srbije, u odgovoru koji je tom sindikatu dostavljen iz MUP, neće se poštovati pojedine odredbe PKU za policijske službenike koji se odnose na finansijske prinadležnosti jer nisu ni opredeljene budžetom Vlade Srbije za 2016.godinu. Konkretno se odnosi na isplatu solidarne pomoći koja je definisana u PKU za državne organe.

Posle obraćanja Policijskog sindikata Srbije Sektoru za ljudske resurse MUP R Srbije u vezi isplate nadoknade definisane članom 43. stav 1. tačka 6. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 25/2015 i 50/2015) a u vezi sa Aneksom PKU za policijske službenike(sl.glasnik R Srbije broj 70 od 12.08.2015.godine), koja se odnosi na  isplatu solidarne pomoći zbog smrti člana porodice, u dopisu 08 broj: 1312/2016 od 18.10.2016.godine dostavljeno je detaljno objašnjenje ali suprotno onome što su dogovorili i potpisali dva reprezentativna sindikata i  MUP.

U opširnom odgovoru na dve strane, koje možete pogledati u prilogu, sve se svodi da to što je dogovoreno i potpisano, bez poštovanja prava, neće se ispoštovati od strane poslodavca jer kao se navodi u dopisu „budžetom za 2016.godinu nisu predviđena novčana sredstva za taj deo“.odgovor-mup-pssu pogledajte ovde

Samim tim, a iz priloženog se vidi a ko je podneo zahtev i dokazuje, da pored isplate solidarne pomoći zaposleni nemogu da očekuju ni ostala finansijska davanja za koja su se obradovali potpisivanjem Aneksa PKU i primenom povoljnijih stavki iz PKU za državne organe.

Na sajtu PSS-a vidi se odgovor međutim ni na sajtu ovog sindikata, čija je inicijativa za pohvalu, a ni drugog reprezentativnog sindikata Nezavisnog sindikata policije-NSP kao ni drugih sindikata prvenstveno Sindikata srpske policije i NPSS-a nema nikakve najave šta će sindikati konkretno preduzeti kako bi poslodavca naterali da poštuje potpisano.

Nekada jedan od sindikata u svojoj žestokoj „FB borbi“ protiv drugog sindikata napisa „DŽABA STE KREČILI…“. U ovom slučaju džaba je bačen papir i mastilo koje je na taj papir ostavilo trag.

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...