NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron *** DOBRO DOŠLI U NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE-NPSS 064-6780000, 0666777770 *** Kajron 

 

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Štrajk policije –treći dan. Policija pokazala da je uvek na visini zadatka

El. pošta Štampa PDF

Beograd, 28.septembar 2014.godine. Danas je treći dan štrajka policije. Nema nikakve najave da će doći do pregovora i dogovora oko štrajkačkih zahteva a samim tim i kraja štrajka.
Štrajk se i dalje nastavlja.Strajk NPSS_14.12
 
U toku jučerašnjeg i današnjeg dana u Beogradu je održano nekoliko manifestacija i okupljanja građana za koja su mnogi ocenili sa aspekta bezbednosti da su “skupovi visokog rizika”. Bez obzira na štrajk koji je u toku, policija je pokazala još jednom svoje pravo lice i da će krajnje profesionalno odraditi sve zadatke koji se pred nju postavljaju a sa krajnjim ciljem pružanje bezbednosti građana i obezbeđenje imovine I lica.
Postavlja se još jednom pitanje,  i posle ovako profesionalno odrađenog posla da li još uvek predstavnici vlasti treba da tretiraju policajce kao građane drugog reda te da im uskraćuju Ustavom i zakonima zagarantovana prava a da njihove predstavnike u liku sindikalnih predstavnika nazivaju kriminalcima, ubicama, neradnicima i sitnim šićardžijama ne poštujući pritom ni Ustav ni međunarodne konvencije o sindikalnom delovanju i ljudskim pravima.
 
Bez obzira na sve, sindikalni rad i delovanje se nastavlja, štrajk traje do ispunjenja zahteva.
 
Nezavisni policijski sindikat Srbije čestita kolegama na uspešno obavljenom poslu i profesionalno obezbeđenim skupovima a kolegama koji su, potpuno u skladu sa Ustavom i zakonima obustavom rada nastavili štrajk, pružiće svu pravnu promoć ukoliko eventualno dođe do realizacije pretnji koje su im pojedini rukovodioci organizacionih jedinica upućivali.
Pojedini sindikalni vođe koji su se oglušili o preporuke štrajkačkog odbora i najviših organa NSP kao sindikata koji je zakazao i vodi štrajk, nadamo se da više neće imati obraza da se predstavljaju kao predstavnici zaposlenih i zaštitnici njihovih prava iz oblasti radon-pravnih odnosa.
 
Da Vas podsetimo, do štrajka je došlo zbog neispunjenja tri zahteva koje je NSP uz podršku još 4 sindikata, zatražio od ministra:
-          Produženje važnosti postojećeg PKU do izrade i potpisivanja novog,
-          Isplata zaostalih dugovanja na ime putnih troškova i jubilarnih nagrada i
-          Izdvajanje zaposlenih u MUP iz najavljenog smanjenja paketa mera I umanjenje plata.
Pojedini vođe sindikata stali su tamo gde im je i mesto a to je na čelo kolone radnika na putu za ostvarivanje svojih prava iz radon pravnih odnosa. Da li će vođe zaposlenih uspeti da se izbore za ono što radnici preko njih i traže, ostaje da se vidi narednih dana. Ništa više nije u rukama sindikalaca već sve u rukama radnika. Ukoliko radnici budu odlučni u svojoj borbi, ista ta borba neće biti uzaludna.
 
Zato, koleginice i kolege, izdržite u svojoj borbi za ostvarivanje svojih prava. Tražimo samo ono što nam i ljudski i zakonski pripada.
InfoNPSS!

Isplata putnih troškova

El. pošta Štampa PDF
          Beograd, 28.april 2015.godine. Prema informacijama iz obračunske službe MUP do kojih je došao Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS, danas počinje isplata nadoknade na ime putnih troškova. Isplata putnih troškova se vrši za mesec april 2014.godine.
pare

Zaštitinik građana: reforme u policiji protivrečne, naročito otpuštanje policajaca

El. pošta Štampa PDF

             Beograd, 17.mart 2016. godine. Zaštitinik građana Saša Janković objavio je godišnji izveštaj za prošlu godinu u kojem navodi da su reformske aktivnosti u policiji bile veoma protivrečne, posebno pripreme za otpuštanje većeg broja policajaca. Takođe se navode saznanja ovog organa o uništavanju “hard diskova” od strane Odeljenja za bezbednost pri Kabinetu ministra policije, a detaljno objašnjava i aktivnosti koje su prethodile donošenju Zakona o policiji. Takođe iznose se i saznanja o jednom zaposlenom u Kabinetu za koga se ne zna na kojem je radnom mestu a ni koje poslove obavlja.

Zatitnik-graana

U izveštaju se navodi, kada je reč o otpuštanju zaposlenih u MUP-u, da “kada je ministar Stefanović najavljivao otpuštanje više od 1.000 policajaca, nije mogao da se opredeli zbog čega – otpuštanje je istovremeno obrazlagao time da je policija „kriminalizovana“ i time da su policajci višak” i da je posle sastanka sa reprezentativnim sindikatima, sa neformalnog spiska za otpuštanje “sklonjeno više stotina lјudi”, što je pojačalo sumnje u arbitrernost procedure za otpuštanje.

“Uspostavlјanjem velikog broja novih radnih mesta za „poslove analize rizika“ u Ministarstvu na koje po neznanim kriterijumima bivaju premešteni određeni policajci, za koje je najavlјeno da će kasnije biti potpuno ukinuta i zaposleni na njima proglašeni viškom, organizacioni propisi bivaju zloupotreblјeni za otpuštanje lјudi bez odgovarajućeg postupka i obrazloženja”- stoji u Izveštaju Zaštitnika građana.

U Izveštaju se dalje objašnjava da više desetina visokih policijskih službenika razrešenih sa određenih dužnosti prima platu mesecima ali nema radno zaduženje i da Akt o sistematizaciji radnih mesta nosi oznaku poverlјivosti.

Ovaj organ je u Narodnoj skupštini izneo osnovano saznanje da su u unutrašnjoj bezbednosnoj službi Ministarstva unutrašnjih poslova (Odelјenju za bezbednost pri Kabinetu ministra unutrašnjih poslova) fizički uništeni čvrsti diskovi sa službenim podacima i druga informatička oprema. Niko nije pokazao interesovanje za tu informaciju, a Zaštitnik građana tada nije imao osnov da uništavanje opreme poveže sa svojom nadležnošću, odnosno eventualnim kršenjem lјudskih prava.

“U krivičnoj prijavi koju je godinu dana kasnije podneo pripadnik te službe i koja je javno objavlјena, izneta je tvrdnja da je informatička oprema uništena radi prikrivanja tragova nezakonitog tajnog praćenja novinara i drugih javnih ličnosti. Nije velika verovatnoća da će se po podnetoj krivičnoj prijavi voditi krivični postupak jer tajna pratnja nije u krivičnopravnim propisima izričito karakterisana kao krivično delo. Međutim, takve mere pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ako su zaista činjene, bile bi duboko nezakonite i predstavlјale bi ozbilјno kršenje privatnosti lica pod tajnom pratnjom i ugrožavanje slobode medija” ističe se u Izveštaju.

U periodu do podnošenja izveštaja Zaštitnik građana je utvrdio da u sedištu Ministarstva, u Kabinetu ministra, radi zaposleni koji ne zna na koje je radno mesto raspoređen niti šta mu je propisani opis poslova. To nisu znali ni njegovi neposredni rukovodioci.

“Taj zaposleni redovno kontaktira sa novinarima i prikuplјa informacije koje nisu u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, niti bilo kog drugog državnog organa, pa ih prenosi neposredno i usmeno ministru unutrašnjih poslova. Jedno takvo saznanje ministar je u javnom službenom nastupu na nacionalnom medijskom javnom servisu izneo kao da se radi o službeno prikuplјenom podatku i time razumno izazvao bojazan novinara od nezakonitog prisluškivanja” naglašeno je u Izveštaju Zaštitnika građana.

Novi Zakon o policiji, u nabrajanju organa spolјne kontrole rada Policije, izostavio je Zaštitnika građana, a mišljenje ovog organa o manjkavostima novog Zakona o policiji ni predlagač ni Narodna skupština nisu uvažili tokom zakonodavne procedure.

U Izveštaju stoji da se u postupku donošenja ovog Zakona, Zaštitnik građana u skladu sa svojim ovlašćenjema dao Mišlјenje u kome je kritikovao pojedine odredbe Nacrta i navodi odgovor koji je dobio od “inostranog eksperta” Amadea Votkinsa koji je inače angažovan da vodi projekte razvoja i pomoći, a koji po odluci ministra radi kao njegov savetnik.

“U zvaničnom saopštenju datom kao javni odgovor na Mišlјenje ovog organa, taj inostrani ekspert, odnosno savetnik ministra je odbacio Mišlјenje ovog organa ocenom da stavovi Zaštitnika građana Republike Srbije o Nacrtu zakona o policiji Republike Srbije „većim delom nisu rezultat prepoznavanja okolnosti trenutka u kojem se dešava složena reforma policijskog sistema…“ u Republici Srbiji. Ekspert je dodao i da su pri izradi Nacrta „gotovo sve primedbe institucija, kao što je OEBS (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju) uzete u obzir, naročito kada je reč o osetlјivim pitanjima poput unutrašnje kontrole“.  Ne poričući da su primedbe „uzete u obzir“, ovaj organ iz neposrednih razgovora sa najvišim predstavnicima Misije OEBS u Srbiji nije mogao da potvrdi da su primedbe i uvažene” ističe se u Izveštaju.

U Izveštaju se govori i o poligrafu koji je u poslednje vreme izuzetno zloupotrebljavan, o medijskoj eksponiranosti policijske akcije “Rezač”, o konferenciji za novinare ministra Stefanovića u reprezentativnoj zgradi državnih organa iza koga su bili postrojeni pripadnici specijalnih jedinica policije pod punom opremom, kao i o nezakonitostima i nepravilnostima rada komunalne policije.

Ceo Izveštaj možete da pričitate ovde.

                                                                   

                                                                 InfoNPSS!

Novo rukovodstvo Nezavisnog policijskog sindikata Srbije

El. pošta Štampa PDF

            Beograd, 13.05.2016. Pre sedam dana Nezavisni policijski sindikat Srbije je smenio staro i izabrao novo rukovodstvo. Na prvoj vanrednoj sednici Skupštine NPSS-a, održanoj 6.maja 2016.godine, delegati iz svih regiona sindikata jednoglasno su odlučili da daju poverenje novom rukovodstvu koga čine dugogodišnji članovi NPSS-a: 

npss milena
         - Predsednik Miloš Jelenković (PU Niš)
        - Zamenik predsednika Živko Radovanović (PU za grad Beograd)
        - Generalni sekretar Miljan Stević (PU Šabac)
        - Potpredsednik Siniša Vukomanović (PU Kragujevac)
        - Potpredsednik Goran Jovanović (PU Zrenjanin)
        - Potpredsednik Dušan Marković (UZO)

        Svi članovi NPSS-a, kao i ostali zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, mogu kontaktirati centralu sindikata u novoj kancelariji u “Ju biznis centru”, Bulevar Mihajla Pupina 10e, lokal 17 ili na broj telefona 011/31-31-172.


       Besplatnu pravnu pomoć, svi članovi NPSS-a, mogu dobiti na telefone 011/31-31-172, 064/370-4000 ili 064/6780000.


     

InfoNPSS!

Policajci i vatrogasci Kraljeva pokazali visok profesionalizam!

El. pošta Štampa PDF

Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihteru, pogodio je  Kraljevo, dvoje ljudi je poginulo, a na području grada je proglašena vanredna  situacija.

U gradu je angažovano 40-tak pripadnika jedinice MUP-a za spasavanje iz ruševina, izjavio je novinskim agencijama ministar policije Ivica Dačić, koji je u Kraljevo stigao u ranim jutarnjim satima.

Prema podacima iz hitne pomoći  oko 100 osoba, mahom lakše povređenih, zatražilo je pomoć, a postepeno se uspostavlja snabdevanje vodom i strujom.

Javni radi i mir je stabilan.

Kako Info NPSS saznaje od svojih članova, povređenih policajaca nije bilo, na zgradi Policijske stanice u Kraljevu su vidljiva manja  materijalna oštećenja, a oštećenja su pretrpele i pojedine porodične kuće naših  kolega.

Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS) čestita svim kolegama iz Kraljeva na pokazanom  visokom  profesionalizmu  u nastaloj vanrednoj situaciji. 

Strana 24 od 163