NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron   DOBRO DOŠLI U NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE-NPSS +381(11)3131894, +380(64)6780000 Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli    Kajron 

 

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Konačno se udružili sindikati u policiji, formirana Unija sindikata policije

El. pošta Štampa PDF

                       Beograd 25.oktobar 2013.godine. Danas je održan drugi po redu sastanak sindikata u policiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici sedam zainteresovanih sindikata, koji su doneli jednoglasnu odluku da se formira jedinstvena sindikalna organizacija u MUP pod nazivom Unija sindikata policije i to ne kao nova sindikalna organizacije već organizacija u koju će pristupiti svi zainteresovani sindikati.

25.10.2013
                Danas je u Beogradu održan drugi sastanak zainteresovanih sindikata u policiji. Sastanak je zakazan po odluci sindikata donetoj na sastanku održanom 15.10.2013.godine. Današnjom sednicom, u skladu sa potpisanim Memorandumo, predsedavao je predsednik NPSS Momčilo Vidojević.
            Na samom početku sastanka, prisutni su minutom ćutanja odali počast poginulom kolegi Goranu Đorđeviću, policajcu policijske stanice u Bujanovcu.
            Imajući u vidu da Memorandum sa prošlog sastanka nije potpisan od strane predstavnika Sindikata vatrogasaca Srbije, isti je potpisan te je počeo radni deo sastanka.
            Prisutni su predložili da se odmah donese odluka o formiranju jedinstvene sindikalne organizacije koja bi na jednom mestu okupila zainteresovane sindikate u MUP jer vremena za čekanje nema. Kasne isplate putnih troškova i dnevnica, donete su mere štednje bez velikog uticaja sindikata, nezna se sudbina 10.000 koje ne samo da treba da ostanu kao dodatni prihodi već treba da budu deo ličnog dohotka, izmene i dopune zakona o PIO i podizanje starosne granice, samo su deo problema čije rešavanje zaposleni nemogu da čekaju u nedogled.2.2
            Zbog svega navedenog složili su se svi prisutni da je neophodno hitno formiranje jedinstvene sindikalne organizacije koja će sprečiti osipanje sindikalne snage, što je bio slučaj do sada.
            Na sastanku su jednoglasno donete sledeće odluke:
           1.Do osnivanja jedinstvene sindikalne organizacije sastancima će predsedavati Momčilo Vidojević,
            2.Da se formira jedinstvena organizacija koja će okupiti sve zainteresovane sindikate i koja će nositi naziv „Unija sindikata policije“,
           3.Da se do 01.11.2013.godine svim prisutnim sindikatima dostave predlozi statuta te organizacije,
           4.Da se dana 04.11.2013.godine održi osnivačka Skupština „Unije sindikata policije“.3.3
U JEDINSTVU JE SNAGA-UDRUŽIMO SE U INTERESU ONIH KOJE PREDSTAVLJAMO!
InfoNPSS!

 

Rebalansom policiji 1,5 mlrd. RSD

El. pošta Štampa PDF

Rebalans budžeta za 2010. godinu napravljen je u skladu sa dogovorom sa MMF-om i konsolidovani budžetski deficit će biti 4,8 % BDP-a, kao što je i dogovoreno. 

alt

"Nismo apsolutno ništa promenili u odnosu na ono što smo dogovorili pre dva meseca. Budžetski rashodi su na nivou koji je dogovoren sa MMF-om, a budžetski deficit 4,8 odsto BDP-a, kao što je dogovoreno", kaže potpredsednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. 


Premijer Mirko Cvetković rekao je da će Vlada Srbije u okviru rebalansa budžeta raspodeliti više od 16 milijardi dinara i da je način raspodele već jednim delom dogovoren sa MMF-om. On je kazao da će u narednih nekoliko dana biti postignut dogovor sa Fondom i da bi za nekoliko nedelja rebalans mogao biti usvojen.

On je kazao da je Vladi "MMF već rekao da deo novca mogu da upotrebe u skladu sa svojom ekonomskom politkom". U tom smislu, rekao je Cvetković, za siromašne će biti utrošeno između šest i sedam milijardi dinara a među većim stavkama u rebalansu biće policija i subvencije.

Premijer je precizirao da će rebalansom biti izdvojeno više novca za opremu i plate policiji, subvencije privredi, a najverovatnije i za mleko, kao i za lokalne samouprave u Srbiji.

Cvetković je podsetio da će u rebalansu rashodi biti veći za 16 milijardi od predviđenih 106 milijardi dinara i izrazio očekivanje da će se ti rashodi možda delimično pokriti uštedama na drugim pozicijama budžeta.
 

Ministar ekonomije Mlađan Dinkić je istakao da će rebalansom budžeta Ministarstvo ekonomije dobiti 3,5 milijardi dinara neto. "Novac za socijalu i za ugrožene je prioritet, ali ekonomija je takodje važna jer da bi ste raspodelili socijali morate da podignete ekonomiju", rekao je Dinkić.

Ministarka finansija Srbije Diana Dragutinović kaže da će se Srbija do kraja godine zadužiti za još 250 miliona evra kod komercijalnih banaka kako bi finansirala budžetski deficit. Dodatno zaduženje kod komercijalnih banaka, uz emisije državnih hartija od vrednosti, biće dovoljno za pokriće celog ovogodišinjeg budžetskog decifita, istakla je ministarka.

Ona je rekla da će budžetski deficit biti 120 milijardi dinara, što je u okviru deficita dogovorenog sa Međunarodnim monetarnim fondom od 4,8 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Ministarka je kazala da će rebalansom rashodi budžeta biti povećani za oko 17 milijardi dinara i da će oko 1,5 milijardi biti opredeljeno za policiju. Diana Dragutinović je rekla da je policija prethodnih meseci imala dosta posla, tako da im je dodati novac opredeljen za dodatke na plate.

WWW.B92.NET BIZ

ISTRAŽIVANJA: Položaj žena policajaca u zemljama jugoistočne Evrope

El. pošta Štampa PDF

Rezultati prvog istraživanja o uspostavljanju Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (eng. Women Police Officers’ Network of South Eastern Europe, WPON)

(Foto: MUP Srbije)

Rezultati prvog istraživanja o položaju i ulozi žena policajaca u nacionalnim policijskim službama zemalja jugoistočne Evrope (JIE) — Albanija, BiH, Republika Srpska, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Srbija.

Istraživanje je rađeno u sklopu aktivnosti usmerenih ka uspostavljanju WPON. Inicijativa za uspostavljanje ove Mreže pokrenuta je 2008. godine, u okviru Asocijacije šefova policija JIE (SEPCA), sa ciljem promovisanja i primene principa rodne ravnopravnosti i demokratičnosti u radu policijskih službi u JIE.

Iako je poslednjih godina došlo do masovnijeg priliva žena u policijske službe zemalja regiona, rezultati istraživanja su pokazali da njihova integracija u policijski sistem još nije potpuna, kao i da su izazovi sa kojima se žene policajci susreću slični u svim zemljama JIE.

Na prvom mestu, uočeno je da su kampanje za regrutovanje i prijem žena u policijsku službu neujednačene i nesistematske, odnosno da ne postoji strateški pristup prijemu žena (utvrđivanje kvota za prijem žena, godišnji ciljevi za regrutovanje određenog broja žena i muškaraca, vremenski rok do koga treba postići određeni procenat žena u policijskoj službi i sl.).

Žene policajci u Srbiji

Kada je reč o dostupnosti specijalističkih obuka i pojedinih službi u policiji ženama, rezultati pokazuju znatne razlike u stavu žena policajaca i njihovih muških kolega o ovom pitanju — oko 60 odsto muških i nešto malo preko 30 odsto ženskih ispitanika smatra da su sve obuke i službe podjednako dostupne svim policijskim službenicima. Ovo ukazuje na potrebu za reformisanjem sistema upravljanja ljudskim resursima unutar nacionalnih policija kako bi sva radna mesta i u praksi bila podjednako dostupna ženama i muškarcima.

Usko vezana sa dostupnošću svih nivoa obuke i poslova su pitanja vezana za razvoj karijere, pa shodno tome rezultati istraživanja ukazuju na potrebu za preispitivanjem sistema praćenja i napredovanja, tamo gde postoji, ili za uvođenjem ovog sistema, na osnovu pozitivnog iskustva zemalja JIE.

Istaknuta je i neophodnost uvođenja transparentnog sistema upravljanja ljudskim resursima, koji bi omogućio preispitivanje postojećeg sistema vrednovanja rada, tj. sistematizacije radnih mesta. Uvođenje edukativnih programa sa ciljem senzibilisanja pripadnika.policije o pitanjima rodne ravnopravnosti i ljudskih prava je takođe istaknuto kao jedan od preduslova za brže integrisanje žena policajaca u nacionalnim policijskim službama.

Autorka: Gorana Odanović, istraživačica, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBPB). 

Održan sastanak predstavnika NPSS i Sektora finansija i ljudskih resursa.

El. pošta Štampa PDF

              Beograd, 23. novembar 2012. - Danas je u Beogradu na adresi  Bulevar Zorana Đinđića broj 104, SIV II, održan je radni sastanak predstavnika  Nezavisnog policijskog sindikata Srbije sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

MUP R_S
         Sastanku su ispred NPSS prisustvovali Momčilo Vidojević, Radovan Ćendić i Davor Dimitrijević, a ispred MUP Republike Srbije, Sektor finansija i ljudskih resursa Željko Veselinović, Gordana Jeković, Verica Odavić, Drago Bjelica i Danijela Erić.
Na radnom sastanku predstavnik MUP-a Željko Veselinović je upoznao predstavnike NPSS sa trenutnim aktivnostima  na izmeni i dopuni čl. 13. Zakona o policiji,  bilo je reči o  pripremama Zakona o štrajku, kao i Izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kao i bližem tumačenju postojećih članova navedenog Zakona, a kojim se bliže uređuje odlazak u penziju zaposlenih u MUP sa statusom odnosno policijskih službenika. Konstatovano je da se pozitivni pravni propisi  kao i PKU za državne službenike   selektivno i nepotpuno primenjuju  u  u Policijskim upravama. NPSS  je izneo podatke o opstrukciji rada NPSS   od strane pojedinih načelnika PU, takođe je upoznao predstavnike MUP-a da će podneti Zahtev za ocenu ustavnosti PKU  koji je po mišljenju NPSS diskriminatorski u odnosu na nereprezentativne sindikate. Zauzet je stav da se preispita  postojanje i važnost podkomisija za ocenu  primene PKU na nivou PU.  NPSS će zahtevati od Sekretarijata  MUP-a da  izradi opise radnih mesta  u MUP-u  kako bi se stekli uslovi za   izradu Akta o proceni rizika  i zaštite na radu za svako radno mesto. Dogovoreno je da se sva akta i depeše kojima se reguliše oblast radno – pravnih propisa , dostavljaju svim sindikatima  bez obzira na reprezentativnost.
Na pripremljena pitanja koja se odnose na oblast radno-pravnog statusa zaposlenih predstavnici NPSS su zatražili odgovore na sledeća pitanja:
- Da li će i kada biti izmene postojećeh i nedavno donetog Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta kojim bi se bliže i jednostavnije uredilo stanje u MUP-u i ispravila nepravda kojima je mnogima naneta?
Odgovor je da su i Upravi za ljudske resurse svesni kako i pod kojima okolnostima je donet postojeći Pravilnik te u narednom periodu mora se ponovo raditi na izmeni istog.
- Od prisutnih je zatraženo da se u komisije po organizacionim jedinicama na terenu kao što su Komisija za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i sl. uključe predstavnici svih sindikata koji deluju na terenu i predstavljaju zaposlene, bez obzira na status reprezetantivnosti.
            Predstavnici NPSS su dobili uveravanje da će se u narednom periodu uvrstiti predstavnici sindikata u komisijama.
- Predstavnici NPSS su zatražili da se blagovremeno svim sindikalnim organizacijama dostavljaju depeše koje se odnese na radno-pravni status, uslove za rad i delovanja sindikalnih organizacija kao i obavezno depeše koje se odnose na datum isplate potraživanja kao što su putni troškovi, dnevnice, jubilarne nagrade, novčana pomoć i sl. čime bi se sprečila ustaljena praksa da se putem interneta ili društvene mreže iznose paušalne i nezvanične informacije o isplati navedenog.
Predstavnici Sektora su prihvatili navedeni predlog i u budućem periodu će se promeniti ustaljena praksa.
- Predstavnici NPSS su zatražili bliže i tačne informacije od prisutnih u vezi dinamike isplate zaostalih dugovanja i to: jubilarnih nagrada za 2011 i 2012 godinu, putnih troškova i dnevnica.
Predtavnici Sektora su odgovorili sledeće:
1.Do Nove godine biće isplaćena još jedana naknada na ime putnih troškova,
2.Sledeće nedelje biće isplaćene jubilarne nagrade za 2012 godinu i od ostatka novca za 2011 godinu,
3.Pomoć u iznosu od 10000 dinara biće nastavljena i tokom 2013 godine bez obzira na pritisak od strane MMF-a.
-   Na pitanje predstavnika NPSS da li je obezbeđena do kraja goodine isporuka uniforme, delova uniforme i opreme na šta je dobijen
odgovor da trenutno nema u planu ali sve zavisi od finansijskih mogućnosti. Predstavnici NPSS su oštro reagovali na izneto i zatražili
da se uđe u proces rešavanja problema koji s obzirom na predstojeće hladne dane najviše pogađa direktne izvršioce na terenu
policajce i ugrožava njihovo zdravlje.
- Predstavnici NPSS su zatražili da se prestane sa finansijskim urušavanjem MUP-a i smanjenjem nepotrebnih troškova na taj način što bi se izvršilo vansudsko poravnanje za sve sudske postupke koji vode zaposleni protiv poslodavca jer su samo troškovi advokatskih usluga po sprovedenom sudskom postupku između 50000 i 100000 dinara.
   Predstavnici Sektora su prihvatili navedeni predlog i dogovoreno je da se od strane predstavnika NPSS istima dostavi dopis sa navedenom problematikom.
- Predstavnici NPSS su zatražili da Sektor finansija i ljudskih resursa u skladu sa svojim ovlašćenjima radi na ispravljanju
dugogodišnje nepravde koja je naneta prema jednom delu zaposlenih u MUP, a koji su u skladu sa predhodim Zakonom o policiji
dobili raskid radnog odnosa a potom su na sudu oslobođeni krivične i svake druge odgovornosti.
Dogovoreno je da se radi na prikupljanju takvih predmeta na terenu i da se uz dogovor sa nadležnima u MUP-u dostavlja istima.
Dogovoreno je da se u redovnim mesečnim sastancima sa predstavnicima sindikalnih organizacijama u MUP-u održavaju sastanci na kojima bi se iznosili problemi i isti rešavali u interesu zaposlenih u MUP-u.
InfoNPSS!

 

NPSS održao sastanak sa predsednikom Vlade i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem

El. pošta Štampa PDF

                Beograd 02.avgust 2013.godine.Juče su predstavnici NPSS održali sastanak sa predsednikom Vlade i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i direktorom policije Miloradom Veljovićem. Sastanak je održan na inicijativu Nezavisnog policijskog sidnikata Srbije a glavna tema sastanka je bila projekat NPSS-a „policajac u svom stanu“.

sastanak sa_dacicem_1

               Posle dve godine rada i niza sastanaka kako sa predstavnicima rukovodnog vrha MUP tako i sa predstavnicima drugih ministarstava i agencija, NPSS je održao sastanak sa predsednikom Vlade i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i direktorom policije Miloradom Veljovićem kojima je detaljno predstavljen projekat na kome već dugo radi NPSS. 

„Gospodine predsedniče Vlade, NPSS već dugo radi na projektu „policajac u svom stanu“ i realizacijom ovog projekta postoje realne mogućnosti da u periodu od 7-10 godina bude rešeno jedno od gorućih problema u policiji a to je stambeno pitanje. Ovaj projekat je od šire društvene važnosti jer bi se realizacijom istog uposlilo i između 15-20.000 radnika u građevinskoj industriji. Samim rešenjem stambenog pitanja uštedeo bi se ogroman novac koji se daje na ime putnih troškova jer tada policajci nebi imali potrebe da putuju satima do svog radnog mesta. Ovaj projekat bi finansirali zaposleni kroz najpovoljnije kredite zaposlenih a Vlada R Srbije bi bila garant kod banke koja ponudi najpovoljnije uslove“-istakao je predsednik NPSS Momčilo Vidojević.
Vidojević je potom nastavio: “Već više od 10 godina postoji sporazum kojim republička agencija za građevinsko zemljište daje na raspolaganje svoju imovinu za potrebe MUP-a ali neko nema sluha da uđe u realizaciju navedenog. Naš primarni cilj u budućem radu i delovanju biće realizacija ovog projekta, pa Vas zato molimo da podržite ovaj projekat i to ne samo sa mesta ministra već i sa mesta prvog čoveka Vlade R Srbije. Molimo Vas predstavite ovaj projekat na prvoj sledećoj sednici Vlade i obavestite nas o zaključcima“.
ProjekatDetalje projekta "Policajac u svom stanu" prisutnima su predstavili Miloš Jelenković, zamenik predsednika NPSS i Zoran Ilić, potpredsednik koji su ispred Glavnog odbora NPSS nosioci navedenog projekta.milos i_carli_s_aprojektom
"Gospodine premijeru, onaj ko podrži ovaj projekat i pomogne nam u realizaciji istog, budite sigurni da će njegovo ime biti zlatnim slovima ispisano u mnoge domove policajaca. Budite Vi taj čije će ime biti upisano"-istakao je potpredsednik NPSS Zoran Ilić prilikom predstavljanja projekta.  
Ministar i premijer Ivica Dačić je podržao predstavljeni projekat i istakao sleće: “Pored redovne plate jedno od najvažnijih životnih pitanja svakog od nas je krov nad glavom. Loša stambena politika koja je dugo vođena u MUP nas je dovela do toga da je nerešeno stambeno pitanje mnogih u policiji najveći problem. Pored toga što zajednički moramo iznaći način da trenutna finansijka pomoć koja se isplaćuje zaposlenima bude uokvirena kao deo plate, zajednički moramo kako podržati ovaj projekat tako i raditi na realizaciji istog. Ja ću ovaj projekat izneti i na Vladi i tražiću podršku članova Vlade. Što se mene lično tiče ja i moji saradnici podržavamo ovaj projekat i stojimo Vam na raspolaganju da zajednički radimo na realizaciji“.
Projekat je podržao i direktor policije Milorad Veljović koji je između ostalog rekao: „Ja kao direktor policije pružam punu podršku realizaciji navedenog projekta i istovremeno želim da odam priznanje predstavnicima NPSS na jednoj izuzetno kvalitetnoj ideji i da istaknem da je ovo realno jedan od najboljih predloga koji je u poslednjih nekoliko godina predstavio jedan od sindikata u policiji“.
InfoNPSS!

 

Strana 24 od 92