NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron  Srećnu novu 2015.godinu želi vam vaš Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS- +381 11 31 31 894, +381 64 678 00 00, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli    Kajron 

 

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Pomen nastradalim kolegama

El. pošta Štampa PDF
              Beograd, 12.mart 2014.godine.Na današnji dan 12.03.1999 godine, u sukobu na prostorima Kosova i Metohije, prilikom obavljanja službene dužnosti ranjeni su, između ostalih, kolege Goran Tenjovic i Radomir Drmanjić, pripadnici posebne jedinice policije MUP-a RS, 35. Odreda, 5. Čete, 5. Voda, inače policajci SUP-a u Novom Pazaru, boreći se za svoju zemlju, ranjena su dvojica kolega od kojih je jedan preminuo.
pjp
Pre tačno 15 godina, 12.03.1999. godine pripadnici tadašnje posebne jedinice policije bili su na svojim dodeljenim položajima, raspoređeni da brane svoju zemlju tokom ratnih dešavanja na Kosovu. U selu Drvare, SO Vučitrn (KiM), naše kolege, Goran Tenjović i Radomir Drmanić teško su ranjeni. Odmah po ranjavanju, kolege iz voda, rizikujući svoje živote, pritrčali su u pomoć i izvukli ranjene Drmanića i Tenjovića sa linije vatre.
Kolega Tenjović, teško ranjen u leđa, hitno je prebačen na VMA u Beogradu gde je, nakon 3 dana teške borbe, i preminuo.
Kolega Drmanić bio je ranjen u rame ali je uspeo da se izbori za život. Nažalost, ostao je doživotni invalid. Zbog svog teškog fizičkog stanja prerano je završio svoju radnu karijeru i otišao u penziju.
Ovim putem NPSS želi da se zahvali ovim ali i svim kolegama koji su časno vršili svoju dužnost i borili se u sastavu policije tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.
Svim nastradalim kolegama, slava im i hvala.
                                                                                                                                                         Info NPSS

 

NPSS traži da se ispravi obračun radnog vremena za pripadnike IJP, žandarmerije i pol.brigade

El. pošta Štampa PDF

            Beograd, 18.april 2014.godine. Na zahtev Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, juče je održan sastanak predstavnika NPSS i MUP-Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova. Razlog sastanka je loš način obračuna radnog vremena pripadnika IJP, žandarmerije i policijske brigade. Sastanak je održan u vremenu od 12.oo-14.oo časova u Beogradu, u prostorijama Sektora.

radno vreme
Nakon upućivanja pisanog zahteva u kome je zatraženo da se izmeni i uskladi sa Zakonom način obračuna radnog vremena prilikom angažovanja pripadnika IJP, žandarmerije i policijske brigade, juče je u toku dana održan zajednički sastanak predstavnika NPSS i Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova Ispred NPSS sastanku su prisustvovali Momcilo Vidojević-predsednik NPSS, Žarko Todosijević-potpredsednik NPSS, Živko Radovanović-predsednik RO Beograd NPSS, Milan Jovanović-predsednik NPSS-OŽ Kraljevo, Vladica Miljković-potpredsednik NPSS OŽ-Kraljevo i Nikola Perovic-pravni savetnik NPSS dok su ispred Sektora finansija, ljudskih resursa i zajednickih poslova prisustvovali Verica Odavić, Danijela Erić, Dragan Cvetković i Dragiša Anđelković.
Teme sastanka bile su:
  1. Evidentiranje radnog vremena prilikom angazovanja pripradnika Žandarmerije, IJP i Policijske brigade i drugih jedinica koje rade iste ili slične poslove, van mesta rada.
  2. Evidentiranje radnog vremena za vreme praznika, tj. neracunanje radnog vremena za vreme praznika i u redovno radno vreme.
  3. Nacin preraspodele radnog vremena u PU za grad Beograd
  4. Način evidentiranja radnog vremena za vreme obuke pripadnika Žandarmerije.
  5. Uvecanje koeficijenta plate policijskih slubenika Policijske brigade, po osnovu angazovanja po depesi za IJP (sportske manifestacije i javni skupovi visokog rizika).
  6. Pripravnost u PU Kragujevac i Prokuplje.
Po osnovu prve tačke sastanka, predstavnici NPSS su izneli problem evidentiranja radnog vremena prilikom angažovanja pripadnika Žandarmerije, IJP i Policijske brigade van mesta rada. Konkretno, iznet je problem da se vreme provedeno od mesta rado do mesta angažovanja policijskih službenika ne računa u radno vreme (npr. policijski službenik iz Policijske brigade dođe na posao u 08, 00 časova, u 12, 00 časova se uputi na obezbeđenje fudbalske utakmice u Novom Pazaru, koja počinje u 17, 00 časova, i vreme provedeno u putu od Beograda do Novog Pazara i nazad mu se ne računa u radno vreme, već mu se, u radno vreme, računa samo vreme provedeno na obezbeđenju u Novom Pazaru, tj. od 17,00 do 21,00 časova i to 5 sati rada, iako su se policijski službenici vratili u Policijski brigadu u 02,00 časova narednog dana). Na osnovu navedenog primera policijskim  službenicima Žandarmerija, IJP i Policijske brigade i ostalih jedinica koje rade iste poslove, se ne obračunava ni prekovremeni rad (na dnevnom nivou posle 8 sati rada) iako su,  u priloženom slučaju, proveli na radu  ukupno 18 sati.
 Po osnovu druge tačke  sastanka, predstavnici NPSS su izneli problem evidentiranja radnog vremena za vreme praznika u pojedinim org.jedinicama, tj. da se radno vreme ostvareno u dane državnog praznika ne računa u redovno radno vreme.
Po osnovu treće tačke  sastanka, predstavnici NPSS su izneli problem, u pojedinim Policijskim stanicama, PU za grad Beograd da se radno vreme koje se ostvari u turnusu tokom meseca, gde je mesečna satnica 168 sati za ceo mesec, a policijski službenik koji ostvari više sati od punog mesečnog radnog vremena na mesečnom nivou, ne dobija nalog za prekovremeni rad već mu se to po nahođenju pojedinih starešina i njihovoj samovolji vrši preraspodela radnog vremena i policijski službenik dobija da u narednik 6 meseci korisit slobodan dan, za sate koje je ostvario prekovremeno, bez izdavanja naloga za prekovremeni rad suprotno čl. 7. st.1. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.
Po osnovu četvrte tačke  sastanka, predstavnici NPSS OZ Kraljevo ukazali su na niz nepravilnosti koje se javljaju prilikom izvodjenja obuke u nastavnim centrima a tiču se radnog vremena na istim. Na navedenim obukama pripadnici Žandarmerije su efektivno angazovani po 12 sati dnevno, a evidentiranje radnog vremena u rednim listama iznosi 8 sati. Na osnovu navedenog primera policijskim  službenicima Žandarmerija se ne obračunava ni prekovremeni rad (na dnevnom nivou posle 8 sati rada) iako su proveli na radu u priloženom slučaju  ukupno 12 sati.
Po osnovu pete tačke  sastanka, predstavnici NPSS su ukazali na problem koji se javlja u PU Kragujevac i PU Prokuplje, gde se policijskim službenici koji rade na poslovima obrade lica mesta krivičnog dela - kriminalistički tehničari, gde se istima pod pojmom dostupnosti svrstava i pripravnost a da se prilikom takvog angažovanja istima ne izdaje nalog za pripravnost, već se sve podvodi pod opštu normu stalne dostupnosti  što je protivno PKU i Zakonu.
Na kraju sastanka dogovoreno je da predstavnici Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova upute dopis Sekretarijatu MUP, Direkciji policije i drugim organizacionim jedinicama u MUP u kome će da konstatuju da je po mišljenju NPSS-a i Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova protivzakonit dosadašnji način obračuna radnog vremena sa predlogom da se isto ispravi i otpočne pravilan način obračuna radnog vremena.
InfoNPSS!

 

Osmi dan policija u Srbiji štrajkuje. Ministar umesto dijaloga i dalje iznosi neistine u javnost?

El. pošta Štampa PDF

                Beograd, 03.oktobar 2014. godine. U toku je osmi dan štrajka policije u Srbiji. I dok minister Stefanović nastavlja sa iznošenjem neistina u javnost o štrajku i sindikatima, juče su sindikati koji su u štrajku na čelu sa NSP doneli odluku da izvrše radikalizaciju štrajka i organizuju veliki  protesta policije u Beograd. Protest će se održati u sredu 08.10.2014.godine ispred zgrade Vlade Srbije u vremenu od 12.oo-16.oo časova.

Strajk dan_8
               Kako ni osam dana od kada štrajkuje veliki deo policije u Srbiji nema nikakve najave da će otpočeti socijalni dijalog i pregovarati oko štrajkačkih zahteva, štrajkački odbor doneo je odluku da radikalizuje štrajk. Za početak radikalizacije doneta je odluka za  održavanje  velikog  protesta u Beogradu. Protest će se održati u sredu 08.10.2014.godine ispred zgrade Vlade Srbije u vremenu od 12.oo-16.oo časova.
               I dok sindikati koji su u štrajku podržani sa preko 90% zaposlenih koji su u štrajku i dalje koriste svoja Ustavom i međunarodnim konvencijama zagarantovana prava na sindikalno organizovanje i štrajk, obustavom rada pokušavaju da ostvare svoja prava iz radno-pravnih odnosa, ministar Stefanović, sada mu je to već postalo uobičajeno, iznosi optužbe na račun sindikata i pretnje kako sindikalnim vođama tako i zaposlenima.
               Stefanović je zatim nastavio sa pretnjama:“ Nezavisni sindikat policije dostavio je 16. septembra nepotpunu odluku o stupanju u štrajk bez elemenata štrajkačkog odbora koji je propisan zakonom i bez elemenata mesta održavanja, dok preostali sindikati uopšte ni do danas nisu dostavili odluku o stupanju u štrajk. Policijski službenici koji su odbili izvršenje zadataka na poziv starešina to čine protivzakonito i protiv njih mogu da se pokrenu elementi određene disciplinske odgovornosti“-izjavio je Stefanović.
               Stefanović je potom izneo još nekoliko neistina a to je da „prostora za povećanje plata nema i da razgovara i da će razgovarati sa sindikatima“ uporno ignorišući istinu a to je da ovim štrajkom policija ne traži povećanje plate već zadržavanje onoga što im je ostalo poslednim umanjenjem primanja i da NSP i SPF uporno i svakodnevno šalju dopise za prijem i socijalni dijalog a da isti to uporno ignoriše pa tako i nema razgovora sa sindikatima koji su u štrajku.
               Podsetimo, do štrajka policajaca je došlo zbog neispunjenja tri zahteva koje je NSP uz podršku još 4 sindikata, zatražio od ministra:
-Produženje važnosti postojećeg PKU do izrade i potpisivanja novog,
-Isplata zaostalih dugovanja na ime putnih troškova i jubilarnih nagrada i
-Izdvajanje zaposlenih u MUP iz najavljenog smanjenja paketa mera i umanjenje plata.
                Po informacijama koje dolaze iz štrajkačkog odbora NSP u toku jučerašnjeg dana u štrajku je preko 90% zaposlenih.
               Po informacijama koje dolaze sa terena u štrajk sve više stupaju i zaposleni koji su članovi drugih sindikata kao i zaposleni koji prethodnih dana nisu bili u štrajku.
Info NPSS!

 

Danas je dan „D“

El. pošta Štampa PDF

Danas ističe rok Vladi Srbije da se izjasni - hoće li udovoljiti opravdanim zahtevima udruženih sindikata Srbije oko izmena zakona o penzijama.

Sudeći prema izjavama pojedinih državnih zvaničnika, male su šanse da se bilo šta udovolji opravdanim zahtevima sindikata i da iz Vašintona u Beograd stigne pozitivno mišljenje MMF-a u vezi izmena zakona o PIO.

Bilo kakav ustupak sindikatima zavisi isključivo od MMF-a, a radi podsećanja - Srbija je treću tranšu kredita iz aranžmana sa MMF-om dobila zahvaljujući upravo promenama tog zakona koji je letos dostavila skupštini na usvajanje

Sindikati su ranije najavili da ukoliko zahtevi ne budu prihvaćeni, potpisivanje peticije za smenu Vlade biće nastavljeno od petka, 5. novembra, u svim gradovima u Srbiji, a biće organizovani i drugi vidovi sindikalne borbe, poput štrajkova i uličnih protesta.

Takođe, nastavljaju se sve pripreme za organizaciju štrajka policije 12.novembra , a o svim novostima više informacija u toku dana. 

INFO NPSS

Da hapsimo pljačkaše i tajkune, a ne da nas ucenjuje MMF!

El. pošta Štampa PDF

Beograd 28.oktobar 2010. - Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS)  ogorčen je jučerašnjom izjavom premijera Mirka Cvetkovića i najavom povratka predloga izmena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u  skupštinsku proceduru na usvajanje.

alt

Da je stanje ozbiljno, i da se izgubilo poverenje u pregovarački proces,  pokazao je  i potez Vlade kojim se najavljuje povratak zakona o PIO  u skuptinsku proceduru bez konsultacija i dogovora sa sindikatima.

Potez Vlade da se Zakon vrati u proceduru bez konsultacija sa sindikatima ocenjujemo kao veliku prevaru radnika,  posebno  nas policijskih službenika  koji smo zadnjih  dvadeset godina bili na stubu bezbednosti države  Srbije.

Sistematski pregledi koje MUP  sprovodi poslednjih  dva meseca,  nedvosmisleno pokazuju da među pripadnicima policije  postoje ozbiljni  zdravstveni problemi,  a nametanje Vlade da nam poveća granicu starosti za penzionisanje  ne  prihvatamo,  bez predhodno detaljno urađene procene   zdravlja svojih zaposlenih  i donošenja nacionalne  strategije  za  penzionisanje  svih  zaposlenih  koj i su bili učesnici ratnih dejstava.

Ne želimo da prihvatimo odgovornost  za dosadašnju  loše vođenu ekonomsku politiku u  zemlji  koja nas je  „ traljavom  i  pljačkaškom“  privatizacijom  dovela  do ruba egzistencije  i  crte ispod koje se više ne može preći, i da danas budemo ucenjeni  direktnim  pritiscima MMF-a, umesto da se bavimo hapšenjem tajkuna  i onih koji su opljačkali narod, a  državnu svojinu pretočili u svoj džep

Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS)  kao član Konfederacije slobodnih sindikata sačekaće odluke velikih sindikalnih centrala o potezima koji će uslediti nakon odbacivanja dijaloga o reformi PIO sa sindikatima, i pozvaće sve  ujedinjene  sindikate u MUP i zaposlene da se pridruže svim narednim akcijama radništva u Srbij

Najava  povratka zakona o PIO u Skupštinu, potvrdila  je da je stanje veoma ozbiljno, a samim tim i opravdanost generalnog štrajka  šest ujedinjenih policijskih sindikata  za 12.novembar,  jer  su policijaci  izgubili poverenje  u  sistem „socijalnog dijaloga“  i  onih koji su do sada samo obećavali bolji život,  a standard  u Srbiji u preteklim godinama pretvorili u  pravi fijasko.

INFO NPS

Strana 24 od 111