NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron   DOBRO DOŠLI U NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE-NPSS +381(11)3131894, +380(64)6780000 Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli    Kajron 

 

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

1,2,3…propao nokaut! Hvala, idemo dalje...

El. pošta Štampa PDF

               Beograd, 28.mart 2014.godine. Danas se u Beogradu, u prostorijama MUP-a, održava još jedan u nizu  sastanaka Radne grupe za utvrđivanje reprezentativnosti Sindikata srpske policije. Sastanku, pored članova Radne grupe i predstavnika Sindikata srpske policije prisustvuju i predstavnici Policijskog sindikata Srbije-PSS. Imajući u vidu da je Radna grupa dana 24.marta 2014.godine donela zaključak kojim je iz daljeg postupka utvrđivanja reprezentativnosti isključila Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS, današnjem sastanku je kratko prisustvovao i predsednik NPSS Momčilo Vidojević.

SSP nokaut
            Sindikat srpske policije, u skladu sa članom 226. Zakona o radu, podneo je poslodavcu zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti. Na osnovu podnetog zahteva ministar Ivica Dačić doneo je rešenje o formiranju Radne grupe koja je imala za zadatak da u skladu sa Zakonom utvrdi reprezentativnost tog sindikata odnosno da utvrdi koliko SSP ima članova a samim tim, po utvrđenom činjeničnom stanju donese konačno rešenje da ima ili nema status reprezentativnog sindikata.
            Posle niza održanih sastanaka, izrade zapisnika onako kako misle članovi Radne grupe da treba da bude i da stoji ono što oni kažu, nekoliko puta utvrđivanja načina na koji će da započnu postupak, članovi Radne grupe su odradili svoj zadatak a to je da zavade predstavnike sindikata i da zaljuljaju još više i onako poljuljane međuljudske odnose među predstavnicima sindikata. Umesto da po utvrđenim kriterijumima i u skladu sa Zakonom odrade postupak utvrđivanja reprezentativnosti, članovi Radne grupe razvlače postupak do u nedogled a pritom ne izbegavaju da urade ono što su i najbolje naučili a to je da pojedinačno, predstavnicima sindikata, govore kako oni nisu ni za šta krivi već je krivac „u tom i tom“ sindikatu.
            No, da se vratimo na današnji sastanak Radne grupe.
Na samom početku današnjeg sastanka, predstavnik NPSS Momčilo Vidojević, zamolio je prisutne da mu dozvole da ukratko, a ne duže od tri minuta, iznese svoj stav u vezi postupaka Radne grupe i nekoliko sastanaka koji su održani.
Prisutni su se složili sa molbom Vidojevića.
              „Poštovani, iznosim stav NPSS u vezi rada Radne grupe i postupka utvrđivanja reprezentativnosti SSP. Vaš rad u proteklom periodu zasnivao se na gubljenju vremena, samovolji i narušavanju međuljudskih odnosa. Kao prvo, NPSS Vam je izneo negodovanje i tražio da unesete u zapisnik ono što smo istakli kao veoma bitno i to na tri sastanka. Niste prihvatili i zbog toga nismo želeli da potpišemo zapisnike. Kao drugo, svo vreme ste menjali stavove o načinu utvrđivanja reprezentativnosti. Kao treće, zašto ste svo vreme išli na to da iz postupka po svaku cenu eliminišete NPSS? Kao dokaz toga je da ste započeli postupak upoređivanja pristupnica od manjih sindikata a ne od većih kao što bi i normalno bilo jer ako se upoređivanjem većih sindikata i većeg broja pristupnica dođe u situaciju da manji broj pristupnica, kao što ima i NPSS, onda taj postupak i nije bitan. A ništa manje nije bitno i to što ste za NPSS zakazivali upoređivanje pristupnica zadnjeg radnog dana, petkom, i to u drugom delu dana, od 12.30 ili 13.30 časova dok za druge zakazujete na početku radnog dana, što je dokaz i ovaj današnji sastanak koji ste zakazali za 09.00 časova.“-izneo je Vidojević.
Vidojević je dalje nastavio:“Uz izvinjenje kolegama, predstavnicima SSP, NPSS je posle donošenja zaključka Radne grupe podneo krivičnu prijavu protiv članova Radne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iz člana 147.Krivičnog zakonika-POVREDA PRAVA NA PODNOŠENJE PRAVNOG SREDSTVA, krivično delo iz člana 359.Krivičnog zakonika-ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA  i krivično delo iz člana 152.Krivičnog zakonika-SPREČAVANJE POLITIČKOG, SINDIKALNOG I DRUGOG UDRUŽIVANJA I DELOVANJA, zahtev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti iz člana 157.stav1. tačka 14.i 15 Zakona o policiji ka i zahtev za razrešenje dužnosti Radne grupe. Gospodo iz Radne grupe, Vaš cilj nije da u skladu sa Zakonom i stvarno utvrdite da li SSP ima uslove da dobije status reprezentativnog sindikata već da stvorite što lošije međuljudske odnose u sindikatima. Ovo poslednje izuzetno dobro radite“.
Vidojević je potom napustio sastanak.
          NPSS neće voditi nikakve mečeve a najmanje boks mečeve ni sa jednim sindikatom. NPSS svoju sindikalnu snagu usmerava, da u okviru svoje moći i snage, vodi borbu sa poslodavcem  a u interesu zaposlenih.
 
InfoNPSS!

 

Nastavljeno je kolektivno pregovaranje

El. pošta Štampa PDF

Beograd 1,novembar 2010.godine- Danas  je u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova održan drugi sastanak reprezentativnih sindikata, predstavnika MUP-a i predstavnika Vlade u vezi započetog kolektivnog pregovaranja.

-Današnji sastanak je bio funkcionalnog karaktera, svi učesnici su došli pripremljeni, a sastanak je imao radnu atmosferu, rekao je za Info NPSS Velimir Barbulov, predsedavajući Predsedništva Nezavisnog sindikata policije, jednog od dva reprezentativna sindikata učesnika u pregovaračkom procesu.

On je dodao da je na radnom sastanku formulisan naziv budućeg kolektivnog ugovora koji će glasiti –Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike i ostale zaposlene u MUP-u.

Kako saznajemo, na sastanku je obrađeno 12 članova  iz predloga budućeg kolektivnog ugovora , koji se uglavnom odnose na pitanja radnog vremena, prekovremenog rada i godišnjih odmora, a neki članovi su i izbačeni  iz razmatranja zbog specifičnosti službe. 

U četvrtak, 4.novembra,  pravni zastupnici sindikata  i  ministarstva održaće poseban radni sastanak na kojem će utvrditi tačne i zakonske formulacije pojedinih članova kolektivnog ugovora.

Naredni redovni sastanak učesnika pregovaračkog procesa nastavlja se naredne nedelje, a o pojedinostima sa današnjeg sastanka možete proćitati na sajtu  Policiskog sindikata Srbije

INFO NPSS

POČEO ŠTRAJK POLICIJE!!!

El. pošta Štampa PDF

Beograd, 10.Oktobar 2011.godine.U Srbiji je danas započeo još jedan štrajk policije, ovaj put ponovo (???) u organizaciji jednog od reprezentativnih sindikata, Policijskog sindikata Srbije-PSS.

Kako javljaju mediji pozivajući se na saopštenja iz ovog sindikata, PSS je stupio u štrajk sobzirom da nije došlo do dogovora između predstavnika ovog sindikata  sa jedne strane I Vlade R Srbije I MUP sa druge strane. Policijski sindikat Srbije-PSS zahtevao je od Vlade R Srbije I MUP da se otpočne sa hitnom primenom kolektivnog ugovora u delu koji se ne odnosi na finansije, izmena Zakona o policiji kao I podela uniforme.

Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS je uputio pismo podrške PSS, no sa druge strane nismo dobili nikakav poziv kao ni znak da je potrebno I na koji način  da se istima pridružimo u što uspešnijoj realizaciji započetog štrajka.

Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS smatra da su zahtevi koje su izneli predstavnici PSS sasvim realni I opravdani I da je njihova realizacija neophodna I to kao “HITNO” ali ne shvatamo da, imajući u vidu da je u MUP registrovano 9 sindikalnih organizacija, iz PSS ne žele podršku ni jednog drugog sindikata. Mnoge, jake, sindikalne centrale, kako u Srbiji tako I u svetu, odavno su shvatile da se do ispunjenja cilja dolazi samo udruženjem, zajedničkim delovanjem I  okupljajući svu snagu na jednom mestu. Nažalost, to predstavnici sindikata u policiji još ne žele da shvate. Samim tim postavlja se pitanje iskrenosti I želje za stvarnom borbom za poboljšanje statusa zaposlenih ili nekih sindikalnih I ličnih interesa “sindikalnih vođa” ili “lidera”, kako već sebe pojedinci nazivaju.

Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS je 29.02.2011.godine dopisom broj 424/S-11 zatražio od svih sindikalnih organizacija u policiji da sednu za isti sto I dogovore se oko zajedničke borbe za prava zaposlenih I zajedničkog nastupa prema Vladi R Srbije I Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na poziv NPSS niko nije reagovao.

Čemu služe sindikati u policiji ako svako želi da ide nekim svojim putem, ako svako želi da tera po svome I vodi neku svoju politiku? Takvom “sindikalnom borbom” najviše gube zaposleni jer dok se vodi ta takozvana borba za prava zaposlenih, policajac I dalje radi bez plaćenog noćnog, prekovremenog, rada u vreme praznika I vikenda, sa ličnim dohotkom manjim od prosečnog u republici, u pocepanoj uniformi I sa nerešenim statusom.

NPSS smatra, da se ovakvim, neodgovornim najavama I pokušajima izvođenja štrajka samo gubi poverenje u sindikalno organizovanje I gubi smisao štrajka kao najjačeg sindikalnog oružja u borbi za prava radnika.

ŠTRAJK NIJE CILJ, ŠTAJK JE SREDSTVO ZA REALIZACIJU CILJA!!!

Info NPSS!!!

Gospodine Veljoviću, ispoštujte dogovoreno!

El. pošta Štampa PDF

             Beograd, 22.maj 2013.godine.Posle nekoliko sastanaka održanih sa direktorom policije Miloradom Veljovićem I njegovim saradnicima, na kojima je dogovoreno niz stvari za poboljšanje uslova rada policijskih službenika, a koji ni posle mesec dana nisu ispoštovani, NPSS je reagovao novim dopisom u kome traži poštovanje prethodno postignutih dogovora.

“Poštovani gospodine Velјoviću, zahtevamo od Vas da poštujete dogovoreno i pošaljete instruktivne depeše po org.jedinicama kako bi se primenjivalo dogovoreno. Sve što smo Vam izneli i u Razgovoru sa Vama i Vašim saradnicima precizirali i dogovorili je u cilјu pobolјšanja uslova rada policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova“-zatražio je u dopisu potpredsednik NPSS Zoran Ilić.Carli i_Velja

Posle niza sastanaka, a po ponovnom postavljenju Milorada Veljovića na mesto direktora policije, NPSS je tražio od direkcije policije sledeće:

- Izmena postojećeg“Uputstva za vođenje evidencija u stanicama i drugim jedinicama milicije“ od dana 31.07.1995.godine a u vezi zahteva NPSS od 2011.godine, gde je tražena izmena navedenog i uvođenje rasporeda sistemom 2+2+3,

         - Rešavanje statusa policijskih službenika starosti preko 50 godina,

          - Prethodno podnet zahtev NPSS za periodično dostavlјanje spiskova nagrađenih pol.službenika u org. jedinicama, od ranga načelnika pa niže,

          - Status pripadnika policijske brigade i IJP,

          - Zahtev za vanredne kontrole rada ruk.organizacionih jedinica od strane Uprave saobraćajne policije i Uprave policije i

          - Aktivno učešće NPSS u radnoj grupi za izradu novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta.

InfoNPSS!

NPSS pozdravio hapšenje Darka Šarića!

El. pošta Štampa PDF

 

Beograd, 18. Mart 2014.godine-Zajedničkom akcijom policija Srbije i Crne Gore narko-bos Darko Šarić uhapšen je u Južnoj Americi i jutros je avionom stigao u Beograd, a odmah po sletanju prebačen je u prostorije Specijalnog suda. Šarić je lociran višemesečnom akcijom i trudom srpske obaveštajne službe (BIA), uz pomoć obaveštajnih službi Crne Gore, Amerike, Švajcarske, Španije i drugih zemalja.
mommmmmNakon što je identifikovan u Policijskoj upravi Beograd, oko 9.30 sati je upućen ka zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici gde je saslušan. Kako se navodi u medijima, akcijom hapšenja su rukovodili ministri pravde Srbije i Crne Gore Nikola Selaković i Duško Marković. U podne je, u Vladi Srbije, održana konferencija za novinare na kojoj su govorili Ministar pravde Nikola Selaković i specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
‘’Da bi se izbegle žrtve do kojih je moglo da dođe prilikom hapšenja, organima Srbije ponuđena je njegova bezuslovna predaja i nisu zahtevani nikakvi ustupci,’’naveo je Selaković. On je takođe rekao da se Šarić skrivao u nekoliko zemalja Južne Amerike ali da bliže podatke o njegovom sakrivanju nije u mogućnosti da saopšti. Jedinu molbu koju je odbegli narko-bos imao bila je da mu se omogući kontakt sa braniocem, majkom i sinom, rekao je ministar.
Darko Šarić se optužuje za organizovanje švercovanja velikih količina droge iz Južne Amerike ka Evropi kao i za pranje novca preko ‘’of šor’’ kompanija kupujući preduzeća koja su bila u stečaju.
Nezavisni policijski sindikat Srbije čestita kolegama na ovoj izvanrednoj akciji lociranja i hapšenja Darka Šarića i prekida velikog lanca trgovine narkoticima na evropskom tržištu. NPSS želi da istakne nadu da se hapšenje Šarićeve kriminalne grupe neće završiti samo na ovome već da će se istraga uvući u sve sfere društva a naročito policije.
‘’Nadamo se niko neće izbeći ruku pravde i da će istraga biti duboka i temeljna. Neophodno je da se naše društvo, a naročito naša profesija, očisti od svakog oblika kriminala, pogotovo od svih onih koji pomažu kriminalcima direktno iz policijskih uprava. U skorije vreme mediji su spekulisali sa različitim osobama koje se nalaze na visokim pozicijama u MUP-u, a koji su, navodno, bili ‘’insajderi’’ i pomagači baš Darku Šariću’’, navodi Momčilo Vidojević, predsednik NPSS.
“Naša profesija pod hitno mora biti očišćena od ovakvih ličnosti. Polažem velike nade u istrajnost i dubokosežnost istrage kako bi policija ponovo bila ustanova u koju građani mogu imati potpuno poverenje”, dodao je Vidojević.
Info NPSS!
 

 

Strana 41 od 102