NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron   DOBRO DOŠLI U NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE-NPSS +381(11)3131894, +380(64)6780000 Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli    Kajron 

 

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Na pomolu udruživanje sindikata! Strah ili...

El. pošta Štampa PDF

                 Beograd, 17.april 2014.godine. Danas su predstavnici jednog od dva reprezentativna sindikata u policiji, Nezavisnog sindikata policije-NSP uputili poziv za zajednički sastanak sindikata u policiji.

MUP R_S

Posle najave predsednika trenutno najveće političke stranke u Sbiji i najverovatnije budućeg premijera Aleksandra Vučića da je plan nove Vlade R Srbije rigorozna štednja, smanjenje administracije, smanjenje plata i dovođenje u red sindikalnih predstavnika pojedinih sindikata koji su oslobođeni posla, jedan od dva reprezentativna sindikata u policiji, Nezavisni sindikat policije, uputio je poziv za zajednički sastanak Policijskom sindikatu Srbije, Sindikatu srpske policije, Nezavisnom policijskom sindikatu Srbije i Sindikatu vatrogasaca Srbije.

NSP poziva pomenute sindikate da dođu na sastanak koji je zakazan za 24.04.2014.godine sa početkom u 11.oo časova. Sastanak je predviđen da se održi u prostorijama NSP-a.

“Nezavisni sindikat policije i njegovo rukovodsvo svesno je veoma teške situacije u kojoj se nalaze pripadnici MUP i svesni smo veoma teških vremena koja dolaze za sve nas. Iz tog razloga kao najbrojniji sindikat u MUP pozivamo sve Vas da zajedničkim snagama napravimo plan i program sindikalne borbe kako bi odbranili sva prava koja pripadaju svim pripadnicima MUP-a”-stoji između ostalog u pozivu koji je uputio NSP.

Da li je strah ujedinio sindikate u policiji ili su došla neka druga vremena, da li konačno shvataju predstavnici sindikata u policiji ono što su shvatili odavno mnogi sindikati kako u Srbiji tako i svuda u svetu, da je jedina iskrena i prava sindikalna brorba ukrupnjavanje sindikata i udruživanje, ostaje da vidimo već posle najavljenog sastanka i početka eventualne primene najavljenih mera štednje.

NPSS je uvek bio za zajedničko delovanje u interesu zaposlenih.

U jedinstvu je snaga.

 

 

InfoNPSS!

Nastavljeno je kolektivno pregovaranje

El. pošta Štampa PDF

Beograd 1,novembar 2010.godine- Danas  je u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova održan drugi sastanak reprezentativnih sindikata, predstavnika MUP-a i predstavnika Vlade u vezi započetog kolektivnog pregovaranja.

-Današnji sastanak je bio funkcionalnog karaktera, svi učesnici su došli pripremljeni, a sastanak je imao radnu atmosferu, rekao je za Info NPSS Velimir Barbulov, predsedavajući Predsedništva Nezavisnog sindikata policije, jednog od dva reprezentativna sindikata učesnika u pregovaračkom procesu.

On je dodao da je na radnom sastanku formulisan naziv budućeg kolektivnog ugovora koji će glasiti –Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike i ostale zaposlene u MUP-u.

Kako saznajemo, na sastanku je obrađeno 12 članova  iz predloga budućeg kolektivnog ugovora , koji se uglavnom odnose na pitanja radnog vremena, prekovremenog rada i godišnjih odmora, a neki članovi su i izbačeni  iz razmatranja zbog specifičnosti službe. 

U četvrtak, 4.novembra,  pravni zastupnici sindikata  i  ministarstva održaće poseban radni sastanak na kojem će utvrditi tačne i zakonske formulacije pojedinih članova kolektivnog ugovora.

Naredni redovni sastanak učesnika pregovaračkog procesa nastavlja se naredne nedelje, a o pojedinostima sa današnjeg sastanka možete proćitati na sajtu  Policiskog sindikata Srbije

INFO NPSS

POČEO ŠTRAJK POLICIJE!!!

El. pošta Štampa PDF

Beograd, 10.Oktobar 2011.godine.U Srbiji je danas započeo još jedan štrajk policije, ovaj put ponovo (???) u organizaciji jednog od reprezentativnih sindikata, Policijskog sindikata Srbije-PSS.

Kako javljaju mediji pozivajući se na saopštenja iz ovog sindikata, PSS je stupio u štrajk sobzirom da nije došlo do dogovora između predstavnika ovog sindikata  sa jedne strane I Vlade R Srbije I MUP sa druge strane. Policijski sindikat Srbije-PSS zahtevao je od Vlade R Srbije I MUP da se otpočne sa hitnom primenom kolektivnog ugovora u delu koji se ne odnosi na finansije, izmena Zakona o policiji kao I podela uniforme.

Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS je uputio pismo podrške PSS, no sa druge strane nismo dobili nikakav poziv kao ni znak da je potrebno I na koji način  da se istima pridružimo u što uspešnijoj realizaciji započetog štrajka.

Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS smatra da su zahtevi koje su izneli predstavnici PSS sasvim realni I opravdani I da je njihova realizacija neophodna I to kao “HITNO” ali ne shvatamo da, imajući u vidu da je u MUP registrovano 9 sindikalnih organizacija, iz PSS ne žele podršku ni jednog drugog sindikata. Mnoge, jake, sindikalne centrale, kako u Srbiji tako I u svetu, odavno su shvatile da se do ispunjenja cilja dolazi samo udruženjem, zajedničkim delovanjem I  okupljajući svu snagu na jednom mestu. Nažalost, to predstavnici sindikata u policiji još ne žele da shvate. Samim tim postavlja se pitanje iskrenosti I želje za stvarnom borbom za poboljšanje statusa zaposlenih ili nekih sindikalnih I ličnih interesa “sindikalnih vođa” ili “lidera”, kako već sebe pojedinci nazivaju.

Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS je 29.02.2011.godine dopisom broj 424/S-11 zatražio od svih sindikalnih organizacija u policiji da sednu za isti sto I dogovore se oko zajedničke borbe za prava zaposlenih I zajedničkog nastupa prema Vladi R Srbije I Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na poziv NPSS niko nije reagovao.

Čemu služe sindikati u policiji ako svako želi da ide nekim svojim putem, ako svako želi da tera po svome I vodi neku svoju politiku? Takvom “sindikalnom borbom” najviše gube zaposleni jer dok se vodi ta takozvana borba za prava zaposlenih, policajac I dalje radi bez plaćenog noćnog, prekovremenog, rada u vreme praznika I vikenda, sa ličnim dohotkom manjim od prosečnog u republici, u pocepanoj uniformi I sa nerešenim statusom.

NPSS smatra, da se ovakvim, neodgovornim najavama I pokušajima izvođenja štrajka samo gubi poverenje u sindikalno organizovanje I gubi smisao štrajka kao najjačeg sindikalnog oružja u borbi za prava radnika.

ŠTRAJK NIJE CILJ, ŠTAJK JE SREDSTVO ZA REALIZACIJU CILJA!!!

Info NPSS!!!

Gospodine Veljoviću, ispoštujte dogovoreno!

El. pošta Štampa PDF

             Beograd, 22.maj 2013.godine.Posle nekoliko sastanaka održanih sa direktorom policije Miloradom Veljovićem I njegovim saradnicima, na kojima je dogovoreno niz stvari za poboljšanje uslova rada policijskih službenika, a koji ni posle mesec dana nisu ispoštovani, NPSS je reagovao novim dopisom u kome traži poštovanje prethodno postignutih dogovora.

“Poštovani gospodine Velјoviću, zahtevamo od Vas da poštujete dogovoreno i pošaljete instruktivne depeše po org.jedinicama kako bi se primenjivalo dogovoreno. Sve što smo Vam izneli i u Razgovoru sa Vama i Vašim saradnicima precizirali i dogovorili je u cilјu pobolјšanja uslova rada policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova“-zatražio je u dopisu potpredsednik NPSS Zoran Ilić.Carli i_Velja

Posle niza sastanaka, a po ponovnom postavljenju Milorada Veljovića na mesto direktora policije, NPSS je tražio od direkcije policije sledeće:

- Izmena postojećeg“Uputstva za vođenje evidencija u stanicama i drugim jedinicama milicije“ od dana 31.07.1995.godine a u vezi zahteva NPSS od 2011.godine, gde je tražena izmena navedenog i uvođenje rasporeda sistemom 2+2+3,

         - Rešavanje statusa policijskih službenika starosti preko 50 godina,

          - Prethodno podnet zahtev NPSS za periodično dostavlјanje spiskova nagrađenih pol.službenika u org. jedinicama, od ranga načelnika pa niže,

          - Status pripadnika policijske brigade i IJP,

          - Zahtev za vanredne kontrole rada ruk.organizacionih jedinica od strane Uprave saobraćajne policije i Uprave policije i

          - Aktivno učešće NPSS u radnoj grupi za izradu novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta.

InfoNPSS!

PKU prestao da važi. Šta dalje?

El. pošta Štampa PDF

                Beograd, 10.april 2014.godine. Dopisom broj 06/3 broj:2761/2014 od 07.04.2014.godine, Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova-Uprava za ljudske resurse, obavestili su sindikate i organizacione jedinice u MUP da je PKU za policijske službenike prestao da važi. PKU za_policiju

Imajući u vidu da je PKU za policijske službenike koji su Vlada RS i reprezentativni sindikati u MUP-Policijski sindikat Srbije i Nezavisni sindikat policije, zaključili 28.februara 2011.godine a koji je stupio na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku RS, odnosno od 25.03.2011.godine na period od tri godine, a kako još uvek nije potpisan novi PKU a ni Sporazum o njegovom produžetku, Uprava za zajedničke poslove MUP R Srbije dopisom 06/3 broj:2761/2014 od 07.04.2014.godine obavestila je sindikate i organizacione jedinice u MUP da je njegovo dejstvo prestalo 25.03.2014.godine.

Dalje, u pomenutom dopisu stoji, da će se na prava i obaveze za sve zaposlene u MUP primenjivati opšti i posebni propisi koji regulišu ovu oblast, kao i podzakonski akti doneti u skladu sa njima (Zakon o policiji, Pravilnik o radu zaposlenih u MUP, Zakon o državnim službenicima, Poseban kolektivni ugovor za državne organe, Zakon o radu I dr.).

Šta sve gube zaposleni prestankom važenja PKU za policijske službenike?

Zaposleni ne gube gotovo ništa.

Zakonom o policiji, članom 146., 147., 147a. i 147b. utvrđeni su Plata, Koeficijent za obračun plate, Dodaci na platu i naknade, odnosno:

Utvrđivanje plata

Član 146

Zaposleni imaju pravo na platu koja se sastoji od osnovne plate, dodataka na platu i poreza i doprinosa iz plate.

Osnovna plata sastoji se od osnovice koju utvrđuje Vlada i osnovnog i dodatnog koeficijenta u odnosu na zvanje, radna mesta, odnosno poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, posebne uslove rada, opasnost, odgovornost i složenost poslova.

Dodatak na platu iznosi 0,4% od osnovne plate po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu ostvarenu u radnom odnosu, kao i za svaku punu godinu za koju se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž).

Visinu koeficijenata iz stava 2. ovog člana utvrđuje ministar aktom o platama zaposlenih u Ministarstvu, koji donosi uz saglasnost Vlade.

Koeficijenti za obračun plata

Član 147

Dodatni koeficijent utvrđen u skladu sa članom 146. stav 2. ovog zakona, primenom na osnovicu uvećava platu za 30 do 50 odsto u odnosu na plate drugih državnih službenika.

Uz saglasnost Vlade, za pojedine kategorije zaposlenih mogu se utvrditi dodatni koeficijenti koji omogućavaju uvećanje i za više od 50 odsto u odnosu na plate drugih državnih službenika.

 

Dodaci na platu

Član 147a

Zaposleni ima pravo na dodatak na platu:

1) za rad na dan praznika koji je neradni dan - 121% od osnovne plate;

2) za rad noću (od 22 časa do šest časova narednog dana) - 28,6% od osnovne plate;

3) za rad u smeni - 28,6% od osnovne plate, ako radi na poslovima na kojima se smenski rad uvodi povremeno;

4) za prekovremeni rad - 28,6% od osnovne plate;

5) za dodatno opterećenje na radu:

(1) do 10 radnih dana mesečno - 3% od osnovne plate, odnosno - 4% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

(2) od 10 do 20 radnih dana mesečno - 6% od osnovne plate, odnosno - 7% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

(3) za 20 i više radnih dana mesečno - 10% od osnovne plate, odnosno - 12% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

(4) za dežurstvo van radnog vremena (pripravnost) - 10% od osnovne plate.

Ako su se istovremeno stekli uslovi po više osnova utvrđenih u stavu 1. tač. 1) - 4) ovog člana, procenat uvećane zarade ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova uvećanja.

 

Naknade

Član 147b

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova:

1) za dolazak i odlazak s rada;

2) službenog putovanja u zemlji;

3) službenog putovanja u inostranstvo;

4) rada i boravka na terenu;

5) upućivanja;

6) privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada.

Naknada troškova iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje aktom ministra, uz saglasnost Vlade. 

No, dok se sindikati bave sami sa sobom, borbom za sindikalnu funkciju i fotelju, organizacijom sportskih igara (“daj narodu hleba i igara…”), dok sindikati gube vreme na pokušaj utvrđivanja reprezentativnosti Sindikata srpske policije, NPSS još 16.januara 2014.godine, potpisnicima PKU, podneo predlog za izmenu i dopunu PKU za policijske službenike.(predlog izmene i dopune PKU koji je uputio NPSS pogledajte ovde).

Dana 04.04.2014.godine, u prostorije NPSS stigao je dopis upućen od strane NSP I PSS u kome obaveštavaju na koji način, ukoliko smo zainteresovani kao sindikat koji ispunjava uslove iz člana 252.Zakona o radu, da pošaljemo naš predlog izmene i dopune PKU za policijske službenike (dopis NSP I PSS pogledajte ovde).

NPSS je ponovo uputio već ranije, dva meseca pre isteka roka primene, pripremljen predlog izmene i dopune PKU za policijske službenike.

Da Vas podsetimo, dana 28.02.2011.godine, u zgradi Vlade R Srbije, po rečima potpisnika, potpisan je "istorijski poseban kolektivni ugovor za policijske službenike" koji su potpisali, ispred Vlade R Srbije tadašnji ministar policije Ivica Dačić a u ime zaposlenih u MUP predstavnici reprezentativnih sindikata, predsednik PSS Veljko Mijailović i predsedavajući predsedništva NSP Velimir Barbulov. Taj potpisani akt je služio kao hvalospev potpisnicima pune tri godine.

InfoNPSS!

Strana 41 od 102