NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron Dobro došli u Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS- +381 11 31 31 894, +381 64 678 00 00, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli    Kajron 

 

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Godine koje su pojeli skakavci

El. pošta Štampa PDF

alt

Na desetogodišnjicu „p(l)išane revolucije“, 5. Oktobra, tačno u podne moramo se zapitati šta smo dobili od svih onih obećanja da će nam svaki sutrašnji dan biti sve bolji. Zašto smo mi policajci prinudjeni da protestom tražimo svoja prava?

Održan sastanak predstavnika NPSS i Sektora finansija i ljudskih resursa.

El. pošta Štampa PDF

              Beograd, 23. novembar 2012. - Danas je u Beogradu na adresi  Bulevar Zorana Đinđića broj 104, SIV II, održan je radni sastanak predstavnika  Nezavisnog policijskog sindikata Srbije sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

MUP R_S
         Sastanku su ispred NPSS prisustvovali Momčilo Vidojević, Radovan Ćendić i Davor Dimitrijević, a ispred MUP Republike Srbije, Sektor finansija i ljudskih resursa Željko Veselinović, Gordana Jeković, Verica Odavić, Drago Bjelica i Danijela Erić.
Na radnom sastanku predstavnik MUP-a Željko Veselinović je upoznao predstavnike NPSS sa trenutnim aktivnostima  na izmeni i dopuni čl. 13. Zakona o policiji,  bilo je reči o  pripremama Zakona o štrajku, kao i Izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kao i bližem tumačenju postojećih članova navedenog Zakona, a kojim se bliže uređuje odlazak u penziju zaposlenih u MUP sa statusom odnosno policijskih službenika. Konstatovano je da se pozitivni pravni propisi  kao i PKU za državne službenike   selektivno i nepotpuno primenjuju  u  u Policijskim upravama. NPSS  je izneo podatke o opstrukciji rada NPSS   od strane pojedinih načelnika PU, takođe je upoznao predstavnike MUP-a da će podneti Zahtev za ocenu ustavnosti PKU  koji je po mišljenju NPSS diskriminatorski u odnosu na nereprezentativne sindikate. Zauzet je stav da se preispita  postojanje i važnost podkomisija za ocenu  primene PKU na nivou PU.  NPSS će zahtevati od Sekretarijata  MUP-a da  izradi opise radnih mesta  u MUP-u  kako bi se stekli uslovi za   izradu Akta o proceni rizika  i zaštite na radu za svako radno mesto. Dogovoreno je da se sva akta i depeše kojima se reguliše oblast radno – pravnih propisa , dostavljaju svim sindikatima  bez obzira na reprezentativnost.
Na pripremljena pitanja koja se odnose na oblast radno-pravnog statusa zaposlenih predstavnici NPSS su zatražili odgovore na sledeća pitanja:
- Da li će i kada biti izmene postojećeh i nedavno donetog Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta kojim bi se bliže i jednostavnije uredilo stanje u MUP-u i ispravila nepravda kojima je mnogima naneta?
Odgovor je da su i Upravi za ljudske resurse svesni kako i pod kojima okolnostima je donet postojeći Pravilnik te u narednom periodu mora se ponovo raditi na izmeni istog.
- Od prisutnih je zatraženo da se u komisije po organizacionim jedinicama na terenu kao što su Komisija za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i sl. uključe predstavnici svih sindikata koji deluju na terenu i predstavljaju zaposlene, bez obzira na status reprezetantivnosti.
            Predstavnici NPSS su dobili uveravanje da će se u narednom periodu uvrstiti predstavnici sindikata u komisijama.
- Predstavnici NPSS su zatražili da se blagovremeno svim sindikalnim organizacijama dostavljaju depeše koje se odnese na radno-pravni status, uslove za rad i delovanja sindikalnih organizacija kao i obavezno depeše koje se odnose na datum isplate potraživanja kao što su putni troškovi, dnevnice, jubilarne nagrade, novčana pomoć i sl. čime bi se sprečila ustaljena praksa da se putem interneta ili društvene mreže iznose paušalne i nezvanične informacije o isplati navedenog.
Predstavnici Sektora su prihvatili navedeni predlog i u budućem periodu će se promeniti ustaljena praksa.
- Predstavnici NPSS su zatražili bliže i tačne informacije od prisutnih u vezi dinamike isplate zaostalih dugovanja i to: jubilarnih nagrada za 2011 i 2012 godinu, putnih troškova i dnevnica.
Predtavnici Sektora su odgovorili sledeće:
1.Do Nove godine biće isplaćena još jedana naknada na ime putnih troškova,
2.Sledeće nedelje biće isplaćene jubilarne nagrade za 2012 godinu i od ostatka novca za 2011 godinu,
3.Pomoć u iznosu od 10000 dinara biće nastavljena i tokom 2013 godine bez obzira na pritisak od strane MMF-a.
-   Na pitanje predstavnika NPSS da li je obezbeđena do kraja goodine isporuka uniforme, delova uniforme i opreme na šta je dobijen
odgovor da trenutno nema u planu ali sve zavisi od finansijskih mogućnosti. Predstavnici NPSS su oštro reagovali na izneto i zatražili
da se uđe u proces rešavanja problema koji s obzirom na predstojeće hladne dane najviše pogađa direktne izvršioce na terenu
policajce i ugrožava njihovo zdravlje.
- Predstavnici NPSS su zatražili da se prestane sa finansijskim urušavanjem MUP-a i smanjenjem nepotrebnih troškova na taj način što bi se izvršilo vansudsko poravnanje za sve sudske postupke koji vode zaposleni protiv poslodavca jer su samo troškovi advokatskih usluga po sprovedenom sudskom postupku između 50000 i 100000 dinara.
   Predstavnici Sektora su prihvatili navedeni predlog i dogovoreno je da se od strane predstavnika NPSS istima dostavi dopis sa navedenom problematikom.
- Predstavnici NPSS su zatražili da Sektor finansija i ljudskih resursa u skladu sa svojim ovlašćenjima radi na ispravljanju
dugogodišnje nepravde koja je naneta prema jednom delu zaposlenih u MUP, a koji su u skladu sa predhodim Zakonom o policiji
dobili raskid radnog odnosa a potom su na sudu oslobođeni krivične i svake druge odgovornosti.
Dogovoreno je da se radi na prikupljanju takvih predmeta na terenu i da se uz dogovor sa nadležnima u MUP-u dostavlja istima.
Dogovoreno je da se u redovnim mesečnim sastancima sa predstavnicima sindikalnih organizacijama u MUP-u održavaju sastanci na kojima bi se iznosili problemi i isti rešavali u interesu zaposlenih u MUP-u.
InfoNPSS!

 

Danas sastanak Radne grupe i NPSS. Radna grupa nije želela sastanak sa SPF

El. pošta Štampa PDF

Beograd, 10.septembar 2014.godine. Danas, sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama MUP zakazan je sastanak predstavnika Nezavisnog policijskog sindikata Srbije  i Radne grupe za saradnju sa sindikatima. Teme sastanka su gotovo iste teme sa kojima je NPSS izlazio pred Radnu grupu na prošlim sastancima a to su isplata zaostalih potraživanja, odgovornost pojedinih načelnika organizacionih jedinica za koje je NPSS dostavio dokaze o zloupotrebama, primena mera štednje u MUP, izmena dosadašnjeg načina obračuna radnog vremena prilikom angažovanja pripadnika IJP i žandarmerije kao i izmena određenih akata kao što je uputstvo o izradi rasporeda rada i drugo. (Pogledajte koje je teme NPSS predložio za sastanak)
Po završenom sastanku možete pogledati izveštaj.NPSS giff
Nažalost, zahvaljujući pojedincima iz NSP-a, status Socijalno-policijskog fronta kao organizacije koja je u jednom trenutku okupljala preko 30.000 zaposlenih kroz 4 sindikata, je neizvestan. Iako su predstavnici SPF uputili dopis Radnoj grupi, državni sekretar MUP Miličković, u telefonskom razgovoru sa Jelenkovićem izneo je da je dobio informaciju da SPF ne postoji a potom da nema potrebe da dolaze predstavnici sindikata kroz SPF jer zainteresovani sindikati dolaze na sastanke pojedinačno.
Očigledno je da su pojedinci iz NSP ponovo izigrali zaposlene a Socijalno-policijski front ostaje na dva nereprezentativna sindikata, NPSS i SSP.
InfoNPSS!

Počeo štrajk policije. Gde su drugi sindikati...???

El. pošta Štampa PDF

           Beograd, 26.septembar 2014.godine. Na osnovu odluke jednog od dva reprezentativna sindikata, Nezavisnog sindikata policije-NSP a uz podršku još četiri sindikata, Sindikata srpske policije-SSP, Nezavisnog policijskog sindikata Srbije-NPSS, Sindikata vatrogasaca Srbije-SVS i Sindikata ujedinjene policije-SUP, jutros je u 07.oo časova, u organizacionim jedinicama širom Srbije otpočeo štrajk policije.

 Iako su zahtevi realni i opravdani, štrajku nije želeo da se pridruži drugi reprezentativni sindikat, Policijski sindikat Srbije-PSS kao ni mnoštvo malih sindikata kojima je očigledno samo bio cilj da registruju sindikalne organizacije za ispunjenje svojih, ličnih i sitnih interesa a ne interesa zaposlenih.STRAJK 

Uprkos nizu uvreda i pretnji upućenih onima koji su organizovali i vode štrajk od strane pojedinaca iz vrha Vlade R Srbije a posebno ministra Stefanovića, Štrajkački odbor je od samog jutra aktivan i koordinira odbore na terenu. Prema prvim izveštajima sa terena odziv je veoma veliki i zaposleni su odlučniji no ikada da istraju u svojim zahtevima.

Štrajkački odbor sastavljen od predstavnika NSP i sindikata koji su uzeli učešće u štrajku, uputio je prethodnih dana uputstvo o načinu izvođenja štrajka i poštovanju minimuma  procesa rada.

U toku jučerašnjeg dana premijer Aleksandar Vučić je uputio niz teških reči na račun onih koji vode sindikate okupljene oko NSP-a dok je minister Stefanović nastavio sa upućivanjem otvorenih pretnji i uvreda, nazivajući vođe tih sindikata neradnicima i šićardžijama koji se bore za lične interese, ted a su ti sindikalci “političari i sramota za policiju”.

Iako su predstavnici drugog reprezentativnog sindikata, PSS-a, u proteklom periodu ubeđivali zaposlene da ne štrajkuju sa opravdanjem da je već sve to što je NSP postavio u svojim zahtevima dogovoreno i biće uskoro ispunjeno,  do produženja PKU nije došlo, isplate zaostalih dugovanja nema ni na vidiku a od ministra umesto čvrstih garancija da neće policiji država uzeti još 20% jer je već toliko uzela pre dva meseca, sindikalci koji su u štrajku dobijaju samo pretnje i uvrede.

Ovaj štrajk je pokazao da je većina od sindikata koji su osnovani sa po nekoliko ili nikoliko članova, osnovani samo zarad ispunjenja ličnih interesa pojedinaca koji vode te sindikate. Zbog toga NPSS sa potpunim pravom svo vreme govori zaposlenima da netreba da obraćaju pažnju na broj sindikata već na sindikate koji imaju brojčano snagu i koji su se od ostalih i tih sitnih odvojili svojim kvalitetnim radom i delovanjem.

Uprkos svemu, štrajk je otpočeo i trajaće do ispunjenja štrajkačkih zahteva.

InfoNPSS!

Policijski sindikati: Generalni štrajk ako ne bude dogovora

El. pošta Štampa PDF

NOVI SAD - "Štrajkački odbor svih sedam sindikata policije ne odustaje od generalnog štrajka. Zahtevamo 40 odsto veće plate, potpisivanje kolektivnog ugovora i izmene Zakona o policiji" potvrdio je danas u Novom Sadu Portparol Sindikata srpske policije Radovan Ćendić.U sindikatu policije kažu da policijaci u Srbiji vrlo često rade prekovremeno i da za taj rad nisu plaćeni, dok im zakon zabranjuje da se bave bilo kakvim dodatnim poslom. Prema njihovim rečima, policajci 7 godina nisu dobili nove uniforme , a često nemaju osnovna sredstva za rad kao što su, na primer, papir i toner za štampač.

"Policija, u odnosu na ostale državne službenike, nema plaćen noćni i prekovremeni rad, nema plaćen rad za državne praznike, regres I topli obrok I tako dalje "– objašnjava Portparol Sindikata srpske policije Radovan Ćendić.

U sindikatu se nadaju da će pregovori sa državom uspeti i da do štrajka neće doći, međutim, oni ne odustaju od svojih zahteva, a to su povećanje plate od 40 odsto, potpisivanje kolektivnog ugovora i izmene Zakona o policiji.

"Pozvao bih zaposlene u MUP-u, bez obzira na sindikalnu pripadnost, I sve građane republike Srbije da nam se pridruže, ukoliko do štrajka dođe jer ono što policijski službenici traže jese to što je zakonima i Ustavom republike Srbije propisano, ništa više od toga." – poručio je Nenad Ljubišić, član Glavnog odbora Sindikata srpske policije.

Prosečne plate

Prosečna plata zaposlenih u policiji je tek nešto veća od 30.000 dinara, one dugo nisu povećavane a od tako male plate u mnogo slučajeva žive i višečlane porodice.

Velikih problema ima i u ostvarivanju statusa te izuzetno teške i odgovorne profesije, za šta nadležni državni organi do sada nisu obezbedili odgovarajuće uslove i zbog toga je policija prinuđena da svoja prava ostvaruje i štrajkom kao zakonskim sredstvo, istakli su predstavnici tog sindikata.

Minimum procesa rada

Ukoliko ne bude dogovora s poslodavcem, odnosno državom, generalni štrajk policije biće organizovan uz poštovanje minimuma procesa rada, što znači da bezbednost građana neće biti ugrožena i svi neophodni policijski poslovi biće obavljani.

Kako su sindikalci najavili, štrajkovaće se u policijskim prostorijama, ili neposredno ispred njih, tako da neće biti blokada ulica, a ukoliko pet dana do zakazanog termina generalnog štrajka poslodavac ne saopšti detalje o minimumu procesa rada, štrajkački odbor će ih sam odrediti.

Izvor: RTV,Tanjug | Foto: Beta

 

Strana 41 od 122