NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Ako pregovori sа predstаvnicimа ministаrstаvа, koji počinju u utorаk, budu plodni, odustаje se od štrаjkа upozorenjа zаkаzаnog zа 20. Oktobаr, rekao je Mijailović za list Pravda!?

El. pošta Štampa PDF

alt

Policijski sindikаti slаžu se dа su im prаvа ugroženа, аli se ne slаžu kojim će se sredstvimа zа svojа prаvа izboriti, а pregovori predstаvnikа reprezentаtivnih sindikаtа policije i resornih ministаrstаvа nаstаviće se sledeće nedelje.


Ministаr unutrаšnjih poslovа Ivicа Dаčić, posle sаstаnkа sа predstаvni­cimа policijskih sindikаtа u subotu, rekаo je dа će biti formirаn zаjednič­ki tim zа kolektivne pregovore o poboljšаnjimа prаvа zаposlenih u MUP-u. U sаstаvu timа zа pregovore biće predstаvnici MUP-а i ministаrstаvа zа držаvnu uprаvu i lokаlnu sаmouprаvu, rаdа i socijаlne politike i finаnsi­jа. Pregovori bi trebаlo dа omoguće dа se rebаlаnsom budžetа obezbedi pre­lаzno rešenje zа poboljšаnje mаterijаlnog položаjа policijskih službeni­kа i zа ulаgаnje u opremu, dok to ne bude sistemаtski rešeno.

Policijski sindikаti nisu jedinstveni ni oko rokа koji trebа postаviti zа zаvršetаk pregovorа, kаo ni u stаvu dа li prаvа zаposlenih u MUP-u trebа rešiti posebnim kolektivnim ugovorom policаjаcа ili аneksom u već posto­jećem kolektivnom ugovoru zа držаvne službenike.

Predsednik predsedništvа Nezаvisnog sindikаtа policije, Velimir Bаrbu­lov, kаže dа će, аko se nа pregovorimа ništа ne postigne, do 25. oktobrа člаnovi NSP-а stupiti u već nаjаvljeni gene­rаlni štrаjk 12. novembrа.

– Ne insistirаmo nа prаvnom okviru u kojem će se nаše pitаnje rešiti, bitno nаm je sаmo dа se nаš položаj poboljšа – nаglаšаvа Bаrbulov.

Predsednik Policijskog sindikаtа Srbije, Veljko Mijаilović, kаže dа su prаvni eksperti ovog sindikаtа zаključili dа je аneks o policiji u okviru kolektivnog ugovorа zа držаvne službenike prаvno nemoguć i dа se njime ništа ne dobijа.

– Policijski službenici su specifični i po prаvimа i po obаvezаmа u odnosu nа druge držаvne službenike i zаto insi­stirаmo nа posebnom kolektivnom ugovoru, а i evropskа poveljа insistirа nа potpisivаnju posebnih, strukovnih kolek­tivnih ugovorа – nаglаšаvа Mijаilović.

Mijаilović zаključuje dа će ovаj sindikаt, аko pregovori sа predstаvnicimа ministаrstаvа, koji počinju u utorаk, budu plodni, odustаti od štrаjkа upozorenjа rаnije zаkаzаnog zа 20. oktobаr.

R. B.

Pravda.rs

Razgovori o standardu policajaca

El. pošta Štampa PDF

Dva sindikata policije dogovorili su se sa resornim ministrima, Ivicom Dačićem, Rasiljom Ljajićem i Milanom Markovićem, da pregovorima sa Vladom dođu do boljih uslova rada.


Predstavnici dva reprezentativna sindikata policije postigli su dogovor sa sa ministrom policije Ivicom Dačićem, ministrom rada i socijalne politike Rasimom Ljajićem i ministrom za lokalnu samoupravu Milanom Markovićem da kroz pregovore sa Vladom, dođu do boljeg statusa, materijalnog i socijalnog položaja.


                        


Dačić je posle sastanka sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata policije rekao da će biti formiran zajednički tim za kolektivne pregovore sa sindikatima.  Prema njegovim rečima, u sastavu tima za pregovore biće predstavnici MUP-a, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rada i socijalne politike i finansija.

Dačić je rekao da bi pregovorima trebalo da se dođe do dogovora koji bi omogućio da se rebalansom budžeta obezbedi prelazno rešenje za poboljšanje materijalnog položaja policijskih službenika i za ulaganje u opremu, dok to ne bude sistemski rešeno.

"Ideja je da se što pre razgovara kako bi se postigao dogovor kojim će Ministarstvo finansija moći da plnira budžet za narednu godinu", naglasio je Dačić.

Predstavnici sindikata su zadovoljni, ali se ne izjašnjavaju da li odustaju od štrajka. O tome će, kažu, odlučiti tek kada o zaključcima obaveste svoje centrale.

"U proteklom periodu postojao je zastoj u kolektivnim pregovorima. Sama definicija kolektivnog ugovora i njegov sadržaj definiše preko 70 odsto problema sa kojim se sada susreće policija", rekao je Veljko Mijailović iz Policijskog sindikata Srbije.

"Ministar je rekao da će se preko Vlade založitio za povećanje zarada. Po planu, 25. oktobar je rok za ispunjenje uslova", rekao je Velimir Barbulov iz Nezavisnog sindikata policije.

Ministar policije obećava da će rebalansom budžeta biti izdvojen novac za policiju, kako bi se premostio period do konačnog rešenja.

RTS

Nastavak pregovora sa sindikatima policije

El. pošta Štampa PDF

alt

Predstavnici reprezentativnih sindikata policije i resornih ministarstava nastaviće sledeće nedelje pregovore o pravima zaposlenih u policiji, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova (MUP) Srbije Ivica Dačić.


On je posle sastanka sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata policije rekao da će biti formiran zajednički tim za kolektivne pregovore sa sindikatima.

Prema njegovim rečima, u sastavu tima za pregovore biće predstavnici MUP-a, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rada i socijalne politike i finansija.

Dačić je rekao da bi pregovorima trebalo da se dođe do dogovora koji bi omogućio da se rebalansom budžeta obezbedi prelazno rešenje za poboljšanje materijalnog položaja policijskih službenika i za ulaganje u opremu, dok to ne bude sistemski rešeno.

"Postoji opšta saglasnost oko toga da je neophodno nastaviti razgovore vođene proteklih nekoliko meseci o materijalnom položaju zaposlenih i ostvarivanju prava predviđenih Zakonom o policiji, koja se zbog primene drugih prava ponekad ne ostvaruju", naveo je Dačić.

On je rekao da je suština dosadašnji kolektivnih pregovora da se uspostavi poštovanje neke vrste posebnosti policijske profesije u odnosu na ostale državne službenike, jer je njihov položaj i status i regulisan posebnim zakonom.

Predstavnici Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović i Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov nisu mogli da kažu da li će sindikati odustati od štrajka koji je bio najavljen za 12. novembar, ako do 25. oktobra ne budu delimično ispunjeni njihovi zahtevi.

Oni su ukazali da će odluka o štrajku biti poznata tek pošto budu upoznali članstvo i upravu svojih sindikata s detaljima današnjeg razgovora sa ministrima Ivicom Dačićem, Rasimom Ljajićem i Milanom Markovićem.

BLIC ONLINE

Resorni ministri razgovarali sa sindikatima policije

El. pošta Štampa PDF

alt

BEOGRAD - Predstavnici dva reprezentativna sindikata policije danas su se u Beogradu dogovorili sa resornim ministrima, Ivicom Dačićem, Rasiljom Ljajićem i Milanom Markovićem, da pregovorima sa Vladom Srbije dođu do poboljšanja statusnog, materijalnog i socijalnog položaja.


Kako su učesnici sastanka preneli novinarima, na sastanku u kabinetu ministra unutrašnjih poslova Dačića, dogovoreno je da bude formirana radna grupa koja će od naredne sedmice početi pregovore o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Time bi bila rešena isplata noćnog i prekovremenog rada, rada za državni praznik, opremanja policije...

Usaglašeno je takođe i da se kroz pregovore nastoji da prilikom rebalansa budžeta za ovu godinu bude omogućeno radnicima MUP da ostvare zakonska prava u vezi raznih isplata, kao i nabavke nove opreme.

Dačić je rekao da je na sastanku još jednom istaknut značaj vođenja ozbiljnih razgovora o statusu i poboljšanju materijalnog i socijalnog položaja policajaca kao i o povećanju budžeta za opremanje policije.

On je rekao da je postignuta saglasnost da je neophodno nastaviti pregovore o ostvarivanju prava radnika MUP-a koja su predviđena Zakonom o policiji, ali se ne ispunjavaju zbog kolizije sa drugim zakonskim rešenjima.

Po njegovim rečima, dogovoreno je da se formira pregovarački tim za kolektivno pregovaranje, koji bi sačinjavali i predstavnici ministarstva unutrašnjih poslova, finansija, državne uprave i lokalne samouprave i rada i socijalne politike.

"Već sledeće sedmice pregovori će biti nastavljeni", rekao je on objašnjavajući da je ideja da se što pre dođe do dogovora kako bi ministarstvo finansija u budžetu za narednu godinu moglo da planira potrebna sredstva.

Dačić je rekao i da je dogovoreno da se traži da se kroz rebalans budžeta za ovu godinu utiče na ono našta policija ima pravo u pogledu poboljšanja materijalnog položaja i opremanja.

On je objasnio i da bi rešenje vezano za rebalans budžeta bilo prelazno i da bi važilo do usvajanja sistemskog rešenja, odnosno donošenja budžeta za narednu godinu.

Predstavnici Policijskog sindikata Srbije i Nezavisnog sindikata policije zahvalili su se ministrima na izraženoj volji da se problemi radnika MUP-a reše.

Predsednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Miailović je rekao da članovi tog sindikata i tokom prethodnih akcija i organizovanja štrajka upozorenja nisu izlazili iz zakonskih okvira.

On je istakao i da je želja tog sindikata da "sve probleme rešimo za stolom" s čim se složio i predstavnik Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov.

Barbulov je podsetio i da je osnovni sindikalni zahtev potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za radnike MUP-a zahvalivši se na podršci i sindikalnim asocijacijama u policiji koje nisu reprezentativne.

Na pitanje da li današnji dogovor znači da su policijski sindikati odustali od najavljenog jednočasovnog štrajka upozorenja, Mijailović i Barbulov su odgovorili da sa sadržinom dogovora moraju prvo da upoznaju članstvo pa će onda odlučiti o daljim koracima.

Dačić je dodao da za 25. oktobar najavljeni jednočasovni štrajk upozorenja policijskih sindikata nije bio razlog današnjeg sastanka podsetivši da se o sindikalnim zahtevima razgovara već duže vreme.

Izvor: Tanjug

Policija: Plate veće 40% ili štrajk

El. pošta Štampa PDF

alt

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da će danas biti održan sastanak sa predstavnicima drugih ministarstava i reprezentativnih sindikata policije o formalno-pravnom aspektu potpisivanja kolektivnog ugovora Vlade i policije.


Beograd -- Sindikati policije stupiće u generalni štrajk 12. novembra ukoliko Vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova do 25. oktobra ne ispune njihove zahteve.

Policajci traže poseban kolektivni ugovor kojim bi se povećale plate policajaca za 40 odsto i obezbedila adekvatnija oprema i pravni status.

Sa predstavnicima sindikata sutra će razgovarati ministar policije Ivica Dačić, kao i predstavnici svih resornih ministarstava.

U slučaju da pregovori oko kolektivnog ugovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova ne budu završeni u roku 10 dana, u četiri reprezentativna sindikata policije najavljuju radikalizaciju borbe.

"U slučaju neispunjenja ovih naših uslova do 25. oktobra, ovih pet policijskih sindikata će objaviti generalni štrajk koji je zakazan za 12. novembar", kaže Velimir Barbulov iz Nezavisnog sindikata policije.

Ukoliko dođe do generalnog štrajka, u sindikatima kažu da će policija izlaziti na hitne intervencije i uviđaje, razbojništva i druga teška krivična dela, ali da će najviše trpeti građani koji vade nova dokumenta, pa će im umesto dva dana za taj posao biti potrebne dve nedelje.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da će danas biti održan sastanak sa predstavnicima drugih ministarstava i reprezentativnih sindikata policije o formalno-pravnom aspektu potpisivanja kolektivnog ugovora Vlade i policije.

On je kazao da će sastanku prisustvovati predstavnici ministarstava finansija, rada i socijalne politike i državne uprave i lokalne samouprave i dva reprezentativna sindikata.

Prema njegovoj oceni, opravdan razlog za protestovanje policajaca je to što dugo nije postojala svest o značaju policijske službe, koja se shvatala kao oruđe u rukama politike.

"To je situacija nasleđena od prethodnika. Objektivno, policijski službenici nemaju ista prava kao neki drugi službenici, i moram da kažem da ovde nije reč o povećanju plata, već o izjednačavanju prava kao što je naknada za noćni i prekovremeni rad", kazao je Dačić

U sindikatu konkretne rezultate ne očekuju istog dana, ali dodaju da bi bili zadovoljni i sa nastavkom pregovora..

 

 

Strana 18 od 19