Home » Vesti » Saopštenja » Da li je Srbiji potrebna pomoćna policija? Ili ‘ajmo još malo prazne priče…?

Da li je Srbiji potrebna pomoćna policija? Ili ‘ajmo još malo prazne priče…?

Beograd, 09.januar.2017.godine. Već je postalo uobičajeno da se za sve i svašta, često u vezi nebitnih stvari, iz raznih struktura u Srbiji, obično onih koji veze nemaju sa strukom, diže ogromna prašina i samim tim nastavlja opasan trend a to je ozbiljno urušavanje ugleda jedne bezbednosne institucije veoma bitne za građane i njihovu bezbednost a to je policije a sve sa ciljem ubiranja nekih jevtinih političkih poena.

Počevši od dvostrukog umanjenja plata policijskim službenicima, preko pretnji o sprovođenju nekih reformi sa opasnošću otpuštanja velikog broja policajaca, potom famozne „analize rizika“ koja je pored najveće sramote koja je naneta policiji odnela i nekoliko života policijskih službenika pa sve do filmski organizovanih hapšenja par dana uoči Nove 2017.godine u Čačku kao i par sati pred kraj 2016.godine privođenje i  lišavanje slobode dva policijska službenika koji su radili u veoma osetljivoj org.jedinici,  Odeljenju za poslove bezbednosti u kabinetu ministra pod izgovorom odavanja službene tajne, sa ništa manje priče javnost Srbije i policijski službenici nisu započeli ni 2017.godinu. Ovaj put medijska hajka zbog formiranja pomoćne policije.

Internet potral insajder.net u tekstu pod nazivom „Pomoćna policija – nova Uredba, stara praksa“ od dana 07.01.2017.godine preneo je informaciju da je Vlada R Srbije na sednici održanoj 29.12.2016.godine donela UREDBU OSLUŽBIUPOMOĆNOJPOLICIJI. (Uredbu pogledajte ovde…). Kao osnov za donošenje Uredbe Vlada R Srbije je navela član 249 stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16).

Podsećanja radi, član Zakona na koji se poziva Vlada kaže da:

„Ministarstvo može obrazovati pomoćnu policiju za izvršavanje policijskih poslova u slučajevima kada treba nadoknaditi angažovanje velikog broja policijskih službenika za izvršavanje zadataka:

1) visokog bezbednosnog rizika;

2) u prirodnim i drugim nesrećama;

3) obezbeđivanja državne granice;

4) u drugim slučajevima kada je ugrožena unutrašnja bezbednost.”

 

Očigledno da neopredeljenost predlagača ovog Zakona i reč “može” (što znači da nemora…) dao je prostor za podizanje prašine a samim tim i prostor za napade na MUP kao predlagača i Vladu R Srbije koja je i usvojila Uredbu.

Gledajući sa aspekta struke, moramo da se podsetimo da policajci nose glavni teret mnogih nepredviđenih situacija koje ozbiljno ugrožavaju bezbednost građana. Setimo se samo velikih poplava koje su zahvatile jedan deo naše zemlje, potom migrantsku krizu, pa često incidentne situacije na administrrativnoj liniji koje iziskuju veće angažovanje policijskih službenika pa sve do gotovo svakodnevnih manifestacija kao parade ponosa ili utakmice visokog rizika kojom prilikom se iz bezbednosnih razloga angažuje i po nekoliko hiljada policajaca. Svaki odlazak iz policijskih službenika iz  jednog mesta ili dela zemlje u drugi dovodi do toga da se smanjuje broj policijskih službenika angažovanih na očuvanju stabilnog javnog reda i mira kao i nemogućnost efikasnog obavljanja svakodnevnih policijskoh poslova.

Da li se ovde stvara prostor za angažovanje pomoćne policije?

 

Sa druge strane moramo se prisetiti neke priče koja traje već nekoliko godina o sprovođenju nekih reformi odnosno smanjivanja broja policajaca a da se od jednom najavljuje upošljavanje dodatnog broja policajaca.

O tim navodnim reformama srpske policije Novi policijsko sindikalni savez pisao je u tekstu “Kakve reforme čekaju policajce pre ulaska u EU” od dana 21.11.2016.godine.

 

Bez obzira na sve, dve veoma bitne stvari bodu u oči:

  1. Očigledno je da na terenu nema dovoljan broj policajaca da efikasno obavljaju svakodnevne policijske poslove I realno ispune očekivanja građana i
  2. Sindikati u policiji su se ozbiljno povukli u svoje udobne jazbine i ćuteći odobravaju sva ova dešavanja uz samo jedan cilj a to je da što duže zadrže privilegije koje su dobili zahvaljujući onima koje predstavljaju a to su zaposleni-članovi tih sindikata.

 

Novi policijsko sindikalni savez neće blagonaklono gledati na urušavanje ugleda policijske profesije i reagovaće samo onoliko koliko im prostora daju zaposleni a ne poslodavac ili bilo koja politička partija.

 

Zbog Vas smo tu, Vaš  Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Napad na policajca…Da li je dovoljna samo medijska osuda?

Beograd, 23.januar 2017.godine. Da su prisutne negativne tendencije koje se odnose na bezbednost policijskih službenika ...