Home » Vesti » Obaveštenja » Da li MUP isplaćuje bolovanje zaposlenima u skladu sa Zakonom o policiji?

Da li MUP isplaćuje bolovanje zaposlenima u skladu sa Zakonom o policiji?

          Beograd, 12.oktobar 2017.godine. Novom policijsko sindikalnom savezu javilo se nekoliko kolega sa molbom da pokušamo da utvrdimo da li poslodavac-Ministarstvo unutrašnjih poslova isplaćuje svojim zaposlenima nadoknadu za vreme privremene sprečenosti za rad-bolovanje na način kako je definisano  Zakonom o policiji.

Naime, članom 190.stav 1. Zakona o policiji definisano je da zaposlenom u slučaju privremene sprečenosti za rad pripada nadoknada u visini 100% osnovne plate uvećane za dodatak koji prima zbog noćnog i prekovremenog rada (Policijskom službeniku, u slučaju privremene sprečenostiza rad zbog profesionalnebolestiilipovrede na radu, kao i u slučaju teže bolesti van rada koja životno ugrožava zaposlenog, pripada naknada plate u visini 100% osnovne plate koju bi primio kao da radi, uvećane za dodatak iz člana 187. stav 1. tačka 1) ovog zakona.)

Kako bi dobili adekvatan odgovor i zaposlenima omogućili da se upoznaju sa svojim pravima koja im pripadaju po Zakonu o policiji, Novi policijsko sindikalni savez je koristeći odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) uputio dopis kabinetu ministra policije u kome traži informacije i pojašnjenje primene ovog člana Zakona.

Dopis koji je uputio Novi policijsko sindikalni savez pogledajte ovde!!!

 Vaš Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...