Home » Vesti » Naši pišu » Dobro došli u Novi policijsko sindikalni savez

Dobro došli u Novi policijsko sindikalni savez

Da Vas podsetimo…

Šta predstavlja sindikat?

Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa, i to kroz kolektivno pregovaranje, traganje za boljim uslovima življenja i obezbjeđivanje načina da se izraze gledišta zaposlenih o problemima društva. Demokratski sistem i poštovanje osnovnih ljudskih prava je od suštinskog značaja za potpuno ostvarivanje slobode sindikalnog organizovanja i delovanja.

Kroz snažan sindikat, radnici mogu nastupiti pred poslodavcem kao nekom ko je njima ravan. Mogu održati ili povratititi dostojanstvo radnika koji razmenjuju svoj rad za pristojno i pošteno življenje. Udruživanjem u sindikat radnici dobijaju ulogu punopravnog pregovarača sa poslodavcem i tako obezbeđuju način da utiču na kvalitet sopstvenog života. Kroz proces sindikalnog pregovaranja sa poslodavcem radnici mogu predlagati nove ideje, zahtevati bolje uslove rada i boriti se za poštovanje i sprovođenje ali i unapređenje svih zakonskih i ugovornih odredbi i rešenja koja se tiču radnika.

Kakva je uloga sindikata?

Uloga sindikata je da, koliko god je to moguće uskladi interese dve grupe – poslodavca i radnika. Sa ciljem nalaženja zajedničkog jezika na obostrano zadovoljstvo i korist, potrebno je da radnici i radnice udruženi ispostavljaju poslodavcima svoje zahteve i kontinuirano pregovaraju sa njim u vezi istih. Sindikat je instrument koji im to omogućuje. Ukoliko radnici nastupaju pojedinačno, njihova pregovaračka moć ne postoji, tako da ne mogu obezbediti bolje uslove za rad, ili uticati na zakone koji treba da štite zaposlene.

Novi policijsko sindikalni savez je novi oblik sindikalnog organizovanja, baš onakav sindikat kakav zaposleni žele i u koji veruju.

Sindikat ste Vi, zaposleni. Sindikat je jak onoliko koliko ima Vaše poverenje, koliko Vi učestvujete u njegovom radu, koliko članova pristupi sindikatu…

DOBRO DOŠLI U NOVI POLICIJSKO SINDIKALNI SAVEZ.

MI SMO DRUGAČIJI OD SVIH ONIH SINDIKALNIH ORGANIZACIJA ČIJIM RADOM I DELOVANJEM NISTE ZADOVOLJNI.