Home » Vesti » Saopštenja » Lekar, pekar, apotekar…ili policijska akademija! Šta se vrednuje u MUP?

Lekar, pekar, apotekar…ili policijska akademija! Šta se vrednuje u MUP?

Beograd, 16.januar 2017.godine.Podstaknuti jednim tekstom, tačnije otvorenim pismom koje prethodnih dana kruži društvenim mrežama, a upućeno je Ministru policije gospodinu Stefanoviću, kao sindikat koji se bori isključivo za interese svih pripadnika MUP-a, kako onih koji su zaposleni, tako I onih koji su obrazovani kadar MUP-a, a nezaposleni,  ne možemo da ostanemo po strani i da zatvaramo oči pred takvim i sličnim dešavanjima.

Manje i više je poznato da je Kriminalističko-policijska akademija osnovana  odlukom Vlade Republike Srbije 7. Jula 2006. godine, kao samostalna visokoškolska ustanova za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa za potrebe policijskog obrazovanja i usavršavanja značajnih za kriminalističko-policijske i bezbednosne poslove. Dakle, Kriminalističko-policijska akademija zamišljena je da usavršava policijski kadar I Ministarstvo unutrašnjih poslova izdvaja godišnje oko 3 miliona evra za njeno finansiranje. Kako saznajemo u školskoj 2015/2016.godini na Kriminalističko policijskoj akademiji prvu godinu upisalo je 150 studenata na studijskom program Kriminalistika, od kojih se 45 finansira iz budžeta. Što se tiče nastupajuće šk olske godine, Kriminalističko-policijska akademija za studijski program Osnovne akademske studije kriminalistike, u školskoj 2016/2017. godini obezbedila je mesta za 50 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 100 studenata koji se sami finansiraju.Sve to napred napisano zvuči idilično da tu lepu “sliku” o akademiji ne kvari jedna “mala” činjenica, a to je da zanemarljiv procenat svršenih diplomaca svoju karijeru nastavi radom u policiji. To znači da je veliki broj obrazovanog kadra sa Kriminalističko policijske akademije ili nezaposlen ili rade na nekim drugim poslovima koji nemaju nikakvu vezu sa strukom.

Iz svega napred navedenog logično se nameće i pitanje direktno upućeno ministru policije, gospo
dinu Stefanoviću: “Da li, gospodine ministre, u ovom slučaju, i pored pretpostavke da će ulaganje u visoko obrazovanje doprineti boljem radu MUP-a, postoji opravdanost i svrsishodnost ulaganja sredstava za finansiranje Kriminalističko policijske akademije, obzirom da MUP ne zapošljava kadar koji je školovan u ovoj instituciji? Poštovani ministre, takodje je poražavajuća činjenica da MUP niti ima politiku zapošljavanja diplomaca Kriminalističko policijske akademije,  niti vodi evidenciju o tome koliko ih je primljeno na rad u MUP. Zašto  neplansko i nesvrsishodno trošenja novca budžetskih obveznika prelazi u nepopularnu tradiciju? Procena je da jedan diplomac košta građane Srbije oko pet hiljada evra godišnje ili 20 hiljada evra za celo školovanje.    Obzirom  na ulaganje  moglo bi se očekivati da se makar najbolji, ako ne svi diplomci, zaposle u policiji? Zašto onda umesto da se zaposli ovaj kadar i na taj način „vrati” novac, MUP zapošljava profile u čije školovanje mora ponovo da uloži novac? Ukoliko se sećate u jednom momentu ponudili ste  rešenje za nezaposlene diplomce, sa kojima MUP ima potpisane ugovore, koji  bi mogli da se zaposle sa srednjom stručnom spremom, umesto sa visokom. Kao opravdan razlog naveli ste nedovoljno iskustvo i znanje da obavljaju policijski posao, pa je logično da krenu od početka?!? Da li to znači da su diplomci Kriminalističko policijske akademije stavljeni u istu poziciju kao i oni koji su završili jednogodišnji policijski kurs u Sremskoj Kamenici i treba da krenu iz početka, sa istim nivoom stručne spreme i da se ponašaju kao da nemaju visoko obrazovanje?!? Da li to znači da su gubili vreme završavajući studije, jer na kraju smo došli do toga da se to ne računa… Kada bi se u njihovom slučaju počela računati diploma koju su stekli i koji je taj rok koji treba da prodje? Sta će biti sa svim budućim studentima Kriminalističko policijske akademije i da li će i oni uzalud gubiti vreme, a država uloženi novac?!?  Jel to znači da će se i ako ne postoji  trajno rešenje pomenutih  problema, i dalje izdvajati  novac iz budžeta MUP-a? Zar takav nemar ne dovodi   do lošeg stanja bezbednosti? Da li zbog tamo nečijeg neplanskog rada, ogromnog i nesvrsishodnog trošenja sredstava, kao i loše procene o broju starešina, država, gradjani i  pripadnici MUP-a, treba da plaćaju iz svojih džepova i da pri tome niko ne snosi odgovornost?!?

Gospodine Ministre, u tom slučaju bilo bi dobro da donesete Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti pojedinaca, jer sami ste izjavili da nema nedodirljivih, pa neka po zakonu odgovara onaj ili oni koji su krivi za nastalu situaciju i zbog čijih propusta država i gradjani, ni krivi ni dužni, plaćaju “penale”.

Da li ste spremni, gospodine Ministre da pozovete na odgovornost i kaznite odgovorne ili prihvatate na sebe krivicu i odgovornost?

Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Napad na policajca…Da li je dovoljna samo medijska osuda?

Beograd, 23.januar 2017.godine. Da su prisutne negativne tendencije koje se odnose na bezbednost policijskih službenika ...