Home » Vesti » Saopštenja » Napad na policajca…Da li je dovoljna samo medijska osuda?

Napad na policajca…Da li je dovoljna samo medijska osuda?

Beograd, 23.januar 2017.godine. Da su prisutne negativne tendencije koje se odnose na bezbednost policijskih službenika prilikom vršenja službene dužnosti, govori i dešavanje od pre dva dana  u Barajevu gde  je, prilikom obavljanja redovnih dužnosti, policajac izboden nožem u kladionici!!!

Sve više je krivičnih dela u kojima su žrtve bile policijski službenici, zbog čega su podnete krivične prijave protiv velikog broja osumnjičenih, ali ni taj gest nije doveo do boljitka.

Koliko još takvih i mnogo tragičnijih slučajeva treba da se desi da bi država odreagovala i učinila neki pomak kada je bezbednost policijskih službenika u pitanju?!? Koja je “kvota” koja treba da se ispuni da bi iko od nadležnih odreagovao?!?

Novi policijsko sindikalni savez smatra da država nema efikasan mehanizam ili ne želi da zaštiti svoje policajce koji su postali meta kriminalaca ili obesnih građana. Policijsko zanimanje je jedno od najopasnijih, jer generalno, život policajca je najviše ugrožen obzirom da policijski poslovi spadaju u najodgovornije i najteže poslove u svakom društvu. Oni se obavljaju neprekidno, na različitim mestima i u svim vremenskim uslovima. Različiti oblici nasilja prema policijskim službenicima jasno govore o tome  da pojedini gradjani ne prezaju od nasilja i napada na policijske službenike.

Poziv policajca je emocionalno i psihički najteži od svih poslova u naše doba, a mali broj gradjana zna to da Zakon o unutrašnjim poslovima propisuje u članu 37. da kad potrebe službe zahtevaju,radnik Ministarstva unutrašnjih poslova je dužan da službene poslove vrši i duže od punog radnog vremena, dok član 38. odreduje da Ministar može ovlašenom službenom licu i radniku na odredjenim dužnostima odložiti, odnosno prekinuti korišenje godišnjeg odmora, dok citiramo, član 32. Evropskog kodeksa policijske etike propisuje da „pripadnici policije treba da uživaju socijalna i ekonomska prava, kao javni službenici, do maksimalno moguce mere, a posebno, da imaju pravo da se organizuju i učestvuju u radu predstavničkih organizacija, da primaju odgovarajucu platu i socijalno osiguranje i da budu obezbedjeni posebnim zdravstvenim i bezbednosnim merama, uzimajuci u obzir specifičan karakter policijskog posla”. Clanom 31. Uputstva o policijskoj etici i načinu obavljanja poslova policije propisano je da pripadnici policije, imaju i u vidu specifičan karakter policijskog posla, uživaju društvena i ekonomska prava do maksimalno moguce mere, u skladu sa zakonom.

Nakon tih kontradiktornosti nejasno je kakva zaista prava ima policijski službenik. Rad u policiji je posebno vrednovan kroz beneficirani radni staž, ali da li je to dovoljno ako ne postoje mere posebne zaštite pripadnika policije. Poznato je da krivično i prekršajno zakonodavstvo sadrže veći broj kažnjivih dela kojima je cilj da sankcionišu ona ponašanja gradjana koja su usmerena na ometanje i sprečavanje pripadnika policije u vršenju zadataka, a time i na obezbedjenje njihove lične zaštite prilikom vršenja službenih zadataka. Takodje kod nekih krivičnih dela, kao što je na primer ubistvo, postoje teži oblici dela, ukoliko su ona izvršena prema službenom licu.

Da li iko moze da odgovori na pitanje koliko je u tom slučaju  ugrožena bezbednost pripadnika policije van posla, kao i članova njegove porodice od strane kriminalaca? Obično se radi o organizovanom kriminalu gde su direktno ugroženi   policajci koji vode istragu ili treba da svedoče o nekom zločinu.

Kao policijski sindikat koji iskljucivo funkcionise u interesu radnika smatramo da u takvim slučajevima  policija je u obavezi da  pruži svaki vid zaštite potencijalno ugroženom policajcu i članovima njegove porodice. Ne smatramo da policijska organizacija treba u svakom slučaju da stane u odbranu policajca, naročito  ako postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo. Mišljenja smo da pomoć treba da usledi onda kada su optužbe neosnovane i u vezi su sa vršenjem službe.

Takodje citiramo da je članovima 30. i 34. Uputstva o policijskoj etici i načinu obavljanja poslova policije propisano da pripadnici policije uživaju ista gradjanska i politička prava kao i drugi gradjani te da su za pripadnike policije obavezuju i isti zakoni i drugi propisi kao i za druge gradjane, a izuzeci se zasnivaju jedino na razlozima odgovarajućeg obavljanja policijskih poslova u demokratskom društvu.

Iz napred iznetog jasno je da policija ima dovoljno iskustva i zakon iza sebe, ali  kada pripadnik MUP-a obuče uniformu spreman je da će možda biti napadnut. Svi govore da policija ima velika ovlašcenja, ali ne postoji sistem koji prati poblematiku zaštite policijskog službenika na radnom mestu. Nedostatak podrške, materijalnih i tehničkih sredstava dodatno otežava posao policije. Neophodno je da se daju dodatna sredstva kako bi se poboljšali uslovi rada i sigurnost policijskih službenika i izvršila nabavka nove opreme za zaštitu koja bi znatno doprinela  zaštiti policajca na radnom mestu.

Stresogene situacije kojima su izloženi policijski službenici utiču i na njihovu okolinu – pre svega na porodicu. Alarmantno je da je stopa samoubistava pripadnika policije skoro dvostruko viša od stope kod prosečnih građana. Mnogi policajci pate od depresije koja je glavni osećaj ka samoubistvu. Izostaje ozbiljna sistemska podrške gde svaki policajac mora da bude siguran da će ako poštuje zakon i pravila službe država stati iza njega. Zanemaruje se veoma bitna psihološka preventiva policijskih službenika, jer su oni, zbog prirode svoga posla svakodnevno izloženi stresu  i iz tog razloga je neophodno što hitnije podići svest o uticaju stresa i traumatičnih dogadjaja na pripadnike MUP-a.

Zašto se zatvaraju oči pred ovakvom činjenicom i  nedovoljno se čini da se smanji broj suicida?

Novi policijsko sindikalni savez poziva sve relevantne organe i institucije koje se bave segmentom sigurnosti i zaštite na radu da daju doprinos zaštite na radu policijskih službenika u skladu sa zakonom kako bi se napravio pomak u rešavanju napred pomenutih problema.

Predsednik Novog policijsko sindikalnog saveza Momčilo Vidojević daje punu podršku svim policijskim službenicima u zakonitom i profesionalnom izvršavanju poslova i najoštrije osudjuje svaki vid napada na policijske službenike koji časno obavljaju svoju policijsku dužnost i insistira na tome da se svaki vid napada na službenike policije adekvatno sankcionise.

“Gospodine minister, možda bi bolji efekat kod samih policajaca i građana imalo neko “filmsko hapšenje” onih koji izvrše krivično delo napada na policijske službenike no što se takav način hapšenja sprovodi nad policijskim službenicima kao na primer u Čačku krajem 2015.godine ili u PU u Kraljevu 2009.godine, jer više je no očigledno da slaba ili nikakva kaznena politika koju sprovode sudovi i tužilaštva za napade na policajce nedaju nikakav efekat kako bi se ta veoma loša praksa smanjila ili ukinula”- ističe Momčilo Vidojević.

Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Lekar, pekar, apotekar…ili policijska akademija! Šta se vrednuje u MUP?

Beograd, 16.januar 2017.godine.Podstaknuti jednim tekstom, tačnije otvorenim pismom koje prethodnih dana kruži društvenim mrežama, a ...