Home » Vesti » Obaveštenja » Nastavak testiranja kandidata za popunu radnih mesta načelnika 11 PU i OC MUP R Srbije

Nastavak testiranja kandidata za popunu radnih mesta načelnika 11 PU i OC MUP R Srbije

        Beograd, 20.mart 2017.godine. Kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju za medije od 01.februara 2017.godine obavestilo javnost, raspisan je interni konkurs za popunu radnih mesta načelnika za deset područnih policijskih uprava.

MUP je u saopštenju naveo da se radi o internom konkursu, koji je raspisan u u sklopu reformskih procesa koji treba da doprinesu jačanju profesionalizma i principa jednakih mogućnosti.

           U saopštenju Ministarstvo unutrašnjih poslova je navelo da je prvo u državnoj upravi propisalo uslove koje zaposleni treba da ispune za određena radna mesta, i da će se prava primena ostvariti upravo kroz interne konkurse.

           Interni konkurs za načelnike deset policijskih uprava, kao i svi naredni interni konkursi, imaju za cilj da povećaju motivaciju kod zaposlenih za ostvarivanje boljih rezultata rada, kao i da se ojača svest da su znanje, sposobnost i veštine koje kandidati poseduju ključni kriterijumi za napredovanje. Uspostavljanjem sistema pozitivne selekcije zaposlenih, kroz doslednu primenu zakonskih i podzakonskih akata, stvaraju se uslovi za jačanje kapaciteta Ministarstva, usklađivanje sa savremenim standardima u oblasti karijernog napredovanja, a sve u cilju obezbeđenja lične i imovinske sigurnosti građana, navodi se u saopštenju.

            Interni konkurs za načelnička mesta 10 policijski uprava raspisan je 01.02.2017.godine a za mesto načelnika Operativnog centra MUP R Srbije i načelnika Policijske uprave u Kraljevu raspisan je 06.02.2017.godine.

Konkurs je raspisan za načelnike policijskih uprava u Boru, Vranju, Zaječaru, Kragujevcu, Novom Pazaru, Pirotu, Subotici, Užicu i Čačku a potom i za mesto načelnika PU u Kraljevu i OC MUP R Srbije.

Konkurs je raspisan u skladu sa novim Zakonom o policiji a bliže uslove odnosno pravila i način sprovođenja internog konkursa  propisani su  Pravilnikom o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova („sl. glasnik rs“, br. 73/2016). (Pravilnik možete preuzeti i pogledati ovde…)

U skladu sa donetim Pravilnikom, način, redosled provere i ocenjivanja ispunjenosti utvrđenih uslova sprovodiće se kroz pet faza i to:

  • Provera normativno-pravnih uslova uvidom u podatke iz prijave podnosioca i to na osnovu raspoložive dokumentacije koju prilažu kandidati,
  • Provera tehničkih kompetencija pisanim testom znanja,
  • Procena bazičnih kompetencija standardizovanim psihološkim intervjuom i testovima,
  • Zdravstvena sposobnost obavljanjem lekarskog pregleda u referentnoj zdravstvenoj ustanovi i
  • Intervju, odnosno provera stručne osposobljenosti polustrukturisanim intervjuom i studijom slučaja.

Između ostalog, za popunu mesta načelnika PU propisani su i uslovi u pogledu stručne spreme odnosno visoko obrazovanje stečeno na studijama II stepena, master akademske studije, 300  ESPB, ili stečeno visoko obrazovanje po Zakonu o univerzitetu, poznavanje pravnih propisa iz nadležnosti Ministarstva kao i najmanje 11 godina efektivnog radnog staža.

Kako saznaje Novi policijsko sindikalni savez, danas se u Beogradu, sa početkom u 11.oo časova nastavlja testiranje kandidata u skladu sa Pravilnikom.

 

Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...