Dobro došli u Novi policijsko sindikalni savez

Da Vas podsetimo… Šta predstavlja sindikat? Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih ...

Pročitaj više »