Home » Vesti » Obaveštenja » Podnesite zahtev za paketić!

Podnesite zahtev za paketić!

Beograd, 10.decembar.2016.godine. Podnesite zahtev za paketić za dete do 15 godina u skladu sa članom 46.stav 1 PKU za državne organe.

Kako je Aneksom PKU za policijske službenike definisano da se za zaposlene u MUP primenjuju odredbe PKU za državne organe koje su povoljnije po zaposlene, u skladu sa članom 46.stav 1 PKU za državne organe imate pravo da podnesete zahtev za dobijanje poklona za Novu godinu za Vaše dete do 15 godina starosti. .(„Poslodavac je dužan da obezbedi deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Novu godinu – novčanu čestitku u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim ce ypeđyje porez na dohodak građana“

Pravni tim Novog policijsko sindikalnog saveza sastavio je primerak zahteva koji možete preuzeti sa sajta. Zahtev za paketic preuzmite ovde

Zahtev kada preuzmete, odštampajte, popunite u dva primerka i za svako dete priložite izvod iz matične knjige rođenih, predajte na bilo koju pisarnicu MUP-a na teritoriji R Srbije. Ukoliko Vam negde ne prime zahtev koji su u obavezi da prime i zavedu, možete isti nasloviti na naslov u vrhu zahteva i kao preporučeno pismo pošaljite putem pošte.

Da Vas podsetimo, u članu 46 stav 1 PKU za državne organe stoji da je poslodavac u obavezi da obezbedi deci zaposlenog do 15 godina života poklon za Novu godinu-novčanu čestitku.

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...