Home » Vesti » Obaveštenja » Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine mogu očekivati povećanje plate od 7 do 12 odsto. Zaposlene u policiji, kao deo javnog sektora, očekuje povećanje plate za 9 odsto.

             Prema uputstvu za primenu budžeta za 2019.godinu koje je objavilo ministarstvo finansija a čije delove prenose pojedini mediji, svi zaposleni u javnom sektoru od 01.01.2019.godine dobiće uvećane zarade i to od 7 do 12 odsto.

            Kako prenose pojedini mediji, najveći procenat povećanja plata dobiće zaposleni u zdravstvu i to medicinske i stomatološke sestre 12 % a lekari 10 %.

            Zaposleni u službama bezbednosti, MUP, Bia i Vojske Srbije kao i zaposleni u osnovnim i srednjim školama, u ustanovama visokog obrazovanja i radnici zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiće uvećanje ličnog dohotka za 9%.

           Da se podsetimo, sa dolaskom dr Nebojiše Stefanovića za prvog čoveka policije Srbije u paketu  smanjenja plata zaposlenima u javnom sektoru krajem 2014.godine sa obrazloženjem konsolidacije finasija i sprečavanja bankrota države, kako su izjavljivali predstavnici Vlade, i policiji je smanjena plata za 10%.

            No posle smanjenja plate od 10% i kako kažu predstavnici Vlade R Srbije dovođenja do „konsolidacije javnih finansija“, usledila su povećanja i to prvo 2%, potom 10% i sada najavljenih 9% što je ukupno povećanje plate policiji za oko 23,7% od 2014.godine.

Šta to znači prevedeno u brojke?

Uzećemo reprezentativni primer plate policajca sa 10 godina staža i platom od 45.000,oo dinara.

  • godine plata 45.000,oo + 10.000,oo na ime nadoknade ili tzv „socijlne pomoći“,
  • Od 10.000,oo dinara koje nisu bile deo plate, u platu „ulazi“ oko 5.600,oo dinara i tada ta ista plata iznosi 50.600,oo dinara.
  • Posle umanjenja od 10% odnosno „skidanjem“ sa plate 5.060,oo dinara, plata policajcu sa 10 godina staža iznosi 45.540,oo dinara.
  • Početkom 2016.godine policija dobija povećanje plate od 2% odnosno 910,oo dinara te dolazimo do cifre od 46.450,80 dinara.
  • Sa povećanjem od 10% krajem 2017.godine, plata od 46.450,80 dinara je povećana za 4.645,80 dinara što je dovelo do toga da plata policajca sa 10 godina staža iznosi oko 51.096,60 dinara.
  • Sa najavljenim povecanjem od 9% za 2019.godinu, plata policajca iznosiće oko 55.695,29 dinara.
Radno mesto Trenutna plata Ukupno povećanje Plata posle povećanja
Policajac 46.398 4.175  50.573
Inspektor u policiji 73.432 6.608 80.040
Vatrogasac 46.006 4.140 50.146

 

 

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

“Ljudska prava u Srbiji 2018“-Zakon po radnike najnepovoljniji u poslednjih 60 godina.

Beograd, 22 februar 2019.godine. Beogradski centar za ljudska prava u godišnjem izveštaju za 2018. godinu ...