Home » Sindikati u MUP

Sindikati u MUP

  • Nezavisni sindikat policije-NSP (reprezentativan sindikat)
  • Policijski sindikat Srbije-PSS (reprezentativan sindikat)
  • Sindikat srpske policije-SSP
  • Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS
  • Policijski sindikat Vojsvodine-PSV
  • Sindikat ujedinjene policije-SUP
  • Sindikat radnika policije-SRP
  • Sindikat policije i policijskih starešina
  • Sindikat vatrogasaca Srbije
  • Novi policijsko sindikalni savez