Home » Vesti » Obaveštenja » Sreća, radost…veoma važna vest, policija će i ovaj put da primi platu?

Sreća, radost…veoma važna vest, policija će i ovaj put da primi platu?

           Beograd, 06.maj 2017.godine. Policija ima razloga da se raduje, i ovaj put su obezbeđena sredstva za isplatu plata i ostalih dodataka. Vest je upućena organizacionim jedinicama na terenu i reprezentativnim sindikatima pod oznakom „VRLO HITNO“. Očigledno, vrlo hitna vest je ta što je država obezbedila za policajce da prime redovnu platu i ostale prinadležnosti koje im po zakonu pripadaju.

Bez obzira što se predstavnici Vlade R Srbije i ministar policije Stefanović hvale da u budžetu ima sasvim dovoljno para i da će da bude čak i povećanja plate pripadnicima policije, u toku jučerašnjeg dana, pod oznakom „VRLO HITNO“ potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović uputio je depešu u kojoj pored zaposlenih upoznaje i „svoje“ poslušnike, reprezentativne sindikate da je „Ministarstvo unutrašnjih poslova, svojim aktivnostima i zalaganjem u prethodnom periodu, obezbedilo dovoljno novčanih sredstava za kontinuiranu isplatu kako plata, tako i naknada troškova. Takođe su obezbeđena sredstva za isplatu jubilarnih nagrada i svih vrsta pomoći i socijalnih davanja koja su u skladu sa zakonskim odredbama i kolektivnim ugovorima“.

Podsetićemo da se Zakon o budžetu donosi krajem kalendarske godine za sledeću godinu i da su sva ta sredstva već planirana i opredeljena budžetom za 2017.godinu. Čemu služe ovakve „jalove“ informacije, teško da je jasno i onome kome je ova ideja pala na pamet i da je predloži za realizaciju.

No, nije sve tako ni loše u spomenutom aktu jer u drugom delu takozvane depeše navodi se da „po pitanju sprovođenja člana 172.Zakona o policiji obaveštavamo sve zaposlene da je rukovodstvo Ministarstva prepoznalo ovaj problem i neće primenjivati navedeni član Zakona, do donošenja konačne ocene ustavnosti od strane Ustavnog suda Republike Srbije“. Ovaj deo je za svaku pohvalu jer se član 172.Zakona o policiji odnosi na prestanak radnog odnosa odnosno posebne slučajeve prestanka radnog odnosa. A ti slučajevi su, kako ih je definisao ovaj član Zakona, sledeći:

Pored slučajeva prestanka radnog odnosa po sili zakona utvrđenih drugim propisima, policijskom službeniku, odnosno ostalim zaposlenima, radni odnos u Ministarstvu prestaje:

1) kada se utvrdi da su podaci o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 137. ovog zakona lažni – danom utvrđenja ove činjenice;

2) kada se utvrdi da je prestao da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene članom 138. stav 1. ovog zakona tač. 1), 2), 4), 5) i 7) ovog zakona – danom utvrđenja ove činjenice;

3) kada se utvrdi da je pravnosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci – danom donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa;

4) ako je dva puta uzastopno ocenjen negativnom ocenom – „nedovoljan – 1“;

5) ako odbije odlazak na lečenje od bolesti zavisnosti nakon konačne ocene i mišljenja nadležne zdravstvene ustanove;

6) ako, nakon završenog lečenja od bolesti zavisnosti, nastanu okolnosti utvrđene novom ocenom i mišljenjem nadležne zdravstvene ustanove koje uzrokuju potrebu daljeg lečenja, odnosno ako je policijski službenik, odnosno drugi zaposleni svojim ponašanjem sprečavao svoje ozdravljenje.

Nemožemo a da ne primetimo da ministar Stefanović sa svojim saradnicima nastavlja i dalje da krši Zakon i vrši diskriminaciju kako prema drugim sindikatima tako i prema zaposlenima na taj način što o svim bitnim informacijama iz oblasti radno pravnih odnosa obaveštava samo reprezentatvine sindikate ne i sve ostale kako je već definisano članom 209.Zakona o radu („Sindikat ima pravo da bude obavešten od strane poslodavca o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata“).

Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...