Home » Vesti » Obaveštenja » Teme za sastanak: problemi zaposlenih na prvom mestu…

Teme za sastanak: problemi zaposlenih na prvom mestu…

Beograd, 03.novembar 2016. godine. Novi policijsko sindikalni savez uputio je danas kabinetu ministra i Radnoj grupi za saradnju sa sindikatima predlog tema o kojima će razgovarati 10.11.2016.godine. Predstavnici sindikata insistiraće na rešavanje gorućih problem na koje nailaze policijski službenici prilikom obavljanja svojih zadataka. (dopis pogledajte ovde…) 

Kako smo i sami svedoci da se gotovo svi sindikati bave sami sobom ili površinski, zarad jevtine promocije, za probleme zaposlenih, Novi policijsko sindikalni savez kao najmlađa sindikalna organizacija sa iskusnim sindikalcima, prinuđen je da od samog početka svog rada i delovanja preuzme u svoje ruke rešavanje gorućih problema na koje nailaze zaposleni a posebno policijski službenici prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka.

Angažovanja na očuvanju granica i sprečavanje ilegalnih prelazaka sve većeg broja migranata u staroj interventnoj uniformi, spavajući u neadekvatnim prostorijama bez prevelike brige za hranu i uz male dnevnice, svakodnevno prepričavanje o daljem statusu pripadnika žandarmerije, i dalje loša vozila, oprema za rad, delovi uniforme…sve su to problemi koje sindikati moraju da rešavaju u takozvanom socijalnom dijalogu sa poslodavcem i da ne samo ukažu na te probleme već i da insistiraju da se pod HITNO ti problemi reše.

Pored problema na koje nailaze pripadnici policije prilikom navedenih angažovanja, ništa manji problem ne muči zaposlene ni u vezi nepoštovanja potpisanog Aneksa PKU za policijske službenike u delu koji se odnosi na finansijska primanja kao i svakodnevne priče o neizvesnosti prilikom primene pojedinih odredaba Zakona o policiji kao što je sistematizacija, višak ili manjak zaposlenih kao i nedostatak direktnih izvršilaca na pojedina radna mesta.

Ove i druge probleme predstavnici Novog policijsko sindikalnog saveza izneće dana 10.11.2016.godine pred Radnu grupu za saradnju sa sindikatima i tražiti HITNO rešavanje tih problema.

Pozivamo sve zaposlene da nam dostave na koje probleme svakodnevno nailaze prilikom rada i izvršenja službenih zadataka i to putem elektronske pošte centrala@npss.rs ili kontakt@npss.rs.

Mi smo tu zbog Vas, Vaš NOVI POLICIJSKO SINDIKALNI SAVEZ.

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...