Home » Vesti » Saopštenja » Tražimo rešavanje problema sa migrantima na aerodromu Nikola Tesla.

Tražimo rešavanje problema sa migrantima na aerodromu Nikola Tesla.

Beograd, 01. novembar 2016.godine. Povodom velikog broja migranata koji se zadržavaju na aerodromu Nikola Tesla u uslovima neadekvatnim za boravak, po 15-20 dana, bez uslova za održavanje higijene i uz veliku opasnost da se pojave razne bolesti od kojih najveću opasnost da se razbole imaju policijski službenici koji svakodnevno tu rade, Novi policijsko sindikalni savez zatražio je od potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojiše Stefanovića da reaguje i reši navedeni problem.am-3

Povodom tog problema uputili smo saopštenje za javnost koje prenosimo u celini.

„Saopštenje za javnost i dopis potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću Novog policijsko sindikalnog saveza povodom problema sa migrantima na aerodromu Nikola Tesla

    Poštovani gospodine ministre,

Velika populacija migranata je van sistema, a njihove potrebe su sve veće i zbog dolaska zime, te sve više njih ostaju u Srbiji, a novi migranti ulaze u našu zemlju.

Kako se navodi u saopšenjima za javnost u svakom trenutku je oko 300 izbeglica na granici sa Makedonijom koji žele da uđu u Srbiju, a ništa bolja situacija nije ni pri njihovom pokušaju da napuste granice naše zemlje, a što govore i podaci koji ukazuju na to da poslednjih nekoliko meseci, čekajući da im Zapadna Evropa “otvori vrata”, migranti svakodnevno borave na aerodromu “Nikola Tesla”, spavajući na stolicama i po podovima hodnika.

Među migrantima ima žena, dece različitih uzrasta i muškaraca koji svi zajedno borave u pomenutim prostorijama i to po 15-20 dana bez uslova za adekvatno održavanje higijene što ukazuje na opasnost da se pojave razne vrste bolesti od kojih mogu da obole putnici a posebno policijski službenici i zaposleni na aerodromu priliko kontakta sa predmetima koji koriste migranti.

Putnici koji sa različitih destinacija pristižu na aerodrom, ćutke i u brzom hodu prolaze, kako bi što pre napustili aerodrom.

Poznato je da prema Zakonu o azilu, nadležnost nad azilantima je podeljena između Komesarijata za izbeglice i migracije, zaduženog za smeštaj i Ministarstva unutrašnjih poslova koje je odgovorno za procesuiranje. U svakoj demokratskoj državi se smatra da je policija jedan od državnih organa čiji je zadatak sprovođenje zakona, pa pripadnici MUP-a rade svoj posao, a i više od toga.

Takav je slučaj i sa problemom migranata koji se nalaze na aerodromu “Nikola Tesla”, gde su pripadnici MUP-a- pokušali da reše problem smeštanjem migranata u prostorije, koje su namenjene za zadržavanje lica, kako bi rasteretili hodnike aerodroma i rešili problem gužve i loše slike koja se stvara. Obavešten o pomenutom problemu Zaštitnik građana posetio je aerodrom, obišao pomenutu prostoriju i zabranio uvođenje lica u istu. Nakon ovog postupka problem je vraćen na početak, jer su migranti ponovo na hodnicima i zadržavaju se u holu ispred pasoške kontrole ulaska u Srbiju.

Negodujući službenicima pasoške kontrole migranti ulaze u prostorije gde borave policijski službenici, ostavljajući za sobom nered. Nadležni su dužni da obezbede adekvatne uslove za migrante koji privremeno borave na teritoriji Republike Srbije, a ne da problem “guraju pod tepih” ostavljajući policiji da to rešava.

Svesni smo činjenice da uz sve napore koje policijski službenici preduzimaju kako bi rešili problem, migranti i dalje borave u nehumanim uslovima, ali isto tako zbog posledica boravka migranata u policijskim prostorijama ni pripadnici MUP-a nisu u zavidnom položaju jer pored toga što ih migranti ometaju u vršenju službene dužnosti, stvaraju se uslovi za različite vidove zdravstvenih problema, kojima su izloženi policajci, zbog neadekvatnih higijenskih uslova. Bez obzira što su policijski službenici u više navrata apelovali nadležnima da se pomenuti problem reši, ostajali su ili vez odgovora ili je odgovor bio negativan, a bez obrazloženja.

Da li i od aerodroma treba da se pravi sabirni centar za migrante?

Tražimo hitno iznalaženje rešenja za pomenuti problem jer pronalaženje smeštaja za migrante nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova već Komesarijata za izbeglice i migracije“.

Zahvaljujemo se građanima i svima onima koji su nam ukazali na ovaj problem i poslali fotografije.

Novi policijsko sindikalni savez!

am-3

am-5

am-2

am-1

 

x

Check Also

Napad na policajca…Da li je dovoljna samo medijska osuda?

Beograd, 23.januar 2017.godine. Da su prisutne negativne tendencije koje se odnose na bezbednost policijskih službenika ...