Home » Vesti » Obaveštenja » UPOZORENJE za zaposlene u policiji…!!!

UPOZORENJE za zaposlene u policiji…!!!

Beograd,19.maj  2017.godine.Ukoliko zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova po bilo kom osnovu koristi neplaćeno odsustvo, postoji mogućnost da isti neće biti vraćen ponovo na posao odnosno na radno mesto na kome je bio raspoređen pre korišćenja neplaćenog odsustva.

Do sada su zaposleni u MUP kao i svi drugi radnici u Srbiji, imali zakonsku mogućnost da po bilo kom osnovu (sportske igre, lečenje člana porodice u inostranstvu, odlaska kod rodbine ili prijatelja van Srbije, privatne obaveze…) koriste neplaćeno odsustvo. Uglavnom je poslodavac, istina selektivno, odobravao zahteve zaposlenih i omogućavao im da koriste neplaćeno odsustvo i to u trajanju od po nekoliko meseci pa i do godine dana. Prilikom završetka odobrenog odsustva, zaposleni se vraćao na svoje radno mesto gde je bio raspoređen i pre odlska. To očigledno više neće biti moguće, odnosno više zaposleni nema nikakve garancije da ga čeka upražnjeno radno mesto.

            Dana 27.04.2017.godine, od strane pomoćnika ministra-načelnika Sektora za ljudske resurse upućen je dopis broj 26/17 kojim obaveštava rukovodioce organizacionih jedinica na terenu da su u obavezi da upozore zaposlene da im nije sigurno radno mesto po povratku sa neplaćenog odsustva.

            „Obaveštavamo Vas da je prilikom odlučivanja o zahtevu za korišćenje neplaćenog odsustva u organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova kojom rukovodite, potrebno da upozorite zaposlenog koji je podneo predmetni zahtev, da usled organizacionih promena u Ministarstvu, koje eventualno mogu nastupiti za vreme trajanja neplaćenog odsustva, postoji mogućnost da neće biti upražnjeno odgovarajuće radno mesto na koje bi mogao biti vraćen na rad po isteku neplaćenog odsustva, usled čega bi imao neadekvatan ili nerešen radno-pravni status“- stoji u predmetnom aktu koji je upućen organizacionim jedinicama na terenu.

            Konkretan stav Ministarstva i nije neka novina obzirom da je svima jasno da im je radno-pravni i socijalni status zaposlenih i njihovih porodica na nekom tamo, dalekom i nebitnom mestu, ali upozorenje „da usled organizacionih promena u Ministarstvu, koje eventualno mogu nastupiti za vreme trajanja neplaćenog odsustva…“  dovodi u sumnju i ozbiljno razmišljanje zaposlenih šta se sprema pod tim „organizacionim promenama“ odnosno da li je na pomolu neka nova „analiza rizika“ i izmenama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, koji je i dalje pod oznakom „STOROG POVERLJIVO“, smanjeni broj zaposlenih bez jasnih kriterijuma i bez ozbiljnog razmišljanja da se smanjenjem broja policajaca na terenu ozbiljno dovodi u pitanje bezbednost građana Republike Srbije.

            No, bez obzira na sve, Novi policijsko sindikalni savez upozorava sve zaposlene da se upoznaju sa predmetnim aktom i da ozbiljno razmisle pre podnošenja zahteva za neplaćeno odsustvo

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!!!

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...