Home » Vesti » Saopštenja » VANREDNE SITUACIJE ZAHTEVAJU VEĆA ULAGANJA U POLICIJU

VANREDNE SITUACIJE ZAHTEVAJU VEĆA ULAGANJA U POLICIJU

Beograd, 14.januar 2017.godine. Obzirom da je jedan ledeni talas koji je iza nas paralisao Srbiju a da po najavama iz RHZ već za nekoliko dana sledi drugi, još jači ledeni talas sa obilnim padavinama, pripadnici MUP-a u svim opštinama u Srbiji, u kojima je usled niskih temperatura i visokog snežnog prekrivača otežan život građana danima ukazuju neophodnu pomoć stanovništvu i nastaviće to da čine do ukidanja vanredne situacije ili dok bude potrebna pomoć građanima.  Kako se u zvaničnom saopštenju MUP-a navodi, do sada je u svim intervencijama iz smetova evakuisano 145 građana i spašeno šest osoba. Gde nije bilo drugih načina dolaska do zavejanih ljudi, dostava neophodnih namirnica i lekova za narednih nekoliko dana obavljena je helikopterom.

Značaj uloge policije u prirodnim katastrofama je nedvosmislen.  Policija predstavlja jednu od najznačajnijih interventno-spasilačkih službi koja ima krucijalnu ulogu u  prirodnim katastrofama. Policija u svim fazama prirodnih katastrofa hitno preduzima sve mere koje su  neophodne kako bi se otklonile neposredne opasnosti za ljude  i imovinu. Od evakuacije dela ili celog područja, spasavanja i pretrage terena, preko obezbeđenja  ugroženog područja, zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama, otklanjanje posledica vanrednih situacija, identifikacija žrtava, omogućivanje rada drugih službi i drugo, pripadnici MUP-a obavljaju i svoju  redovnu aktivnost -kontrolu i regulisanje saobraćaja, pozorničku I  patrolnu delatnost kao i rad na održavanju stabilnog Javnog reda i mira, obezneđenje sportskih I drugih manifestacija, sprečavenje vršenja KD-a i otkrivanje izvršilaca što dodatno čini složenijom aktivnost policije. U ovim poslovima policija učestvuje i u vršenju spasilačke funkcije i pružanju prve pomoći ljudima.

Pored toga sto se  policijski službenici svakodnevno suočavaju sa redovnim i odredjenim vanrednim događajima iz sfere društvenog života, većina takvih vanrednih događaja nema toliku ozbiljnost ugrožavanja života, kako građana, tako i  policijskih službenika kao što su prirodne katastrofe. Iz tog razloga policijski službenici moraju imati razvijenu svest i proći odgovarajuću obuku za postupanje u vanrednim situacijama koje se odnose na prirodne katastrofe. Policijski službenici koji prvi stignu na lice mesta vanredne situacije nose ogromnu odgovornost i nalaze se pod velikim pritiskom. Dolaze u neizvesno i haotično stanje, a moraju da uspostave red. Ove prve interventne jedinice trebaju da procene situaciju, da obezbede pre svega sebe jer policija mora biti svesna opasnog okruženja u kojem radi.

Na kraju dolazimo do zaključka da su  uloga i značaj policije  u takvim situacijama donekle i marginalizovane i ako policija svakako predstavlja jednu od najznačajnijih interventno-spasilačkih ekipa. Srbija je u ovom trenutku zemlja sa mnogo problema, a malo rešenja. Najveći problem je odsustvo odgovornosti vlasti da stvori, za gore pomenute situtacije, obučenu, modernu i dobro plaćenu policiju, koja će bez brige o egistenciji, u novoj uniformi, sa ispravnim vozilima, spokojno ostaviti svoju porodicu i spremno otići na teren kako bi pomogla ugroženim licima.

Osnovna poruka Novog policijsko sindikalnog saveza je da evropska budućnost Srbije zavisi i od ulaganja u policiju. Prvi korak u reformi policije jeste njena depolitizacija i profesionalizacija, a zatim obezbedjenje osnovnih, pristojnih sredstava za život i rad svakog policijskog službenika, jer samo takva Srbija može biti moderna, demokratska, ekonomski razvijena, bezbedna i socijalno odgovorna država. Posebna pažnja mora biti posvećena kontroli i reformama obaveštajnih službi, koje su u prošlosti bile centar zloupotreba vlasti i kršenja ljudskih prava.

Novi policijsko sindikalni savez traži punu podršku države kada je reč o edukaciji i poboljšanju uslova rada zaposlenih u MUP-u kao i u uspostavljanju i razvoju kontrolnih mehanizama na centralnom nivou. Potrebno  je  unaprediti rad policije, kao institucije  koja  je  od  značaja  za  bezbednost  građana,  države  i društva.

Novi policijsko sindikalni savez podseća da su sindikati  važan segment civilnog društva. Ravnopravno učešce države, poslodavca i sindikata u socijalnom dijalogu je uslov uspešnijeg rešavanja nagomilanih problema u oblastima rada i zaposlenosti i iz tog, a i zbog mnogih drugih razloga Novi policijsko sindikalni savez će se boriti za prava radnika u MUP-u.

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Napad na policajca…Da li je dovoljna samo medijska osuda?

Beograd, 23.januar 2017.godine. Da su prisutne negativne tendencije koje se odnose na bezbednost policijskih službenika ...