Home » Vesti » NPSS Istraživanje » Zahuktava se sindikalna „borba“ u policiji. Ali prvo da se „podavimo“ međusobom…

Zahuktava se sindikalna „borba“ u policiji. Ali prvo da se „podavimo“ međusobom…

Beograd, 25.novembar 2016.godine. Već dugo, sada već ulazeći u treću godinu, sindikalna scena u MUP je gotovo pa mrtva. Naravno, ne bukvalno mrtva već sindikalno. Ako bacimo po strani famoznu „Analizu rizika“ koja je nekim sindikatima donela po neku novu pristupnicu po sistemu „lov u mutno“ a neke sindikalne lidere koštala i glave, osim stresa koji niko i nikada nemože platiti delu zaposlenih, gotovo da se  ništa ne dešava na sindikalnoj sceni. Nema akcija, nema izliva nezadovoljstva, nema onog pravog sindikalnog rada. Stiče se utisak da je zaposlenima u MUP sve idealno, bajno, sjajno…

Da ne grešimo dušu, ima sporadičnih saopštenja, osuda…akcija tipa „samo mi smo pravi sindikat…“ a zaposleni…tu su gde su. Komentarišu sami za sebe i pomalo neko malo hrabriji po društvenim mrežama.

U poslednje vreme nešto ipak počinje da se dešava.

Ne to što je formirana nova sindikalna organizacija, Novi policijsko sindikalni savez, jedan sasvim novi i drugačiji vid sindikalnog organizovanja i prestrojavanja od koga iskreno zaposleni mnogo očekuju, već zato što su polako počela da se ukrštaju koplja i da se uzburkava sindikalna scena koja će neminovno dovesti do preduzimanja konkretnih akcija.

Kao i što dolikuje, prvi štafernu palicu preuzima reprezentativni, Policijski sindikat Srbije-PSS koji u saopštenju od 11.10.2016.godine pokušava da „dočara“ šta se dešava u pojedinim sindikatima i sa pojedinim sindikalcima. PSS u svom saopštenju pokušava da pojasni da se neki sindikati ne bave samo sindikalnom prodajom već i prodajom najbližih sardnika. Cena je ostala tajna. O tome smo već pisali ovde.

Naravno,  tu za njima odmah kreće treći po broju članova (možda je i bolje plasiran, nije se davno utvrđivala reprezentativnost…) Sindikat srpske policije koji sada već nizom tekstova pokušava da sindikalni bedak  objasni i pojasni na svoj način. Naravno uz neminovno „Može biti samo jedan-SSP“ (Svi su samo jedni i jedini kada su sami…).

U tekstovima pod naslovom „Sindikat danas (3): zašto su sindikati u MUP-u nemoćni i slabi?“od 13.11.2016.godine i „ČEGA SE PAMETAN STIDI…“od 19.11.2016.godine  predstavnici ovog sindikata pokušavaju da zaposlene podsete na propala obećanja reprezentativnih sindikata.

Građanima Srbije, naravno i policajcima objašnjavati…Čestitamo na pokušaju.

U tim tekstovima SSP podseća zaposlene kako se urušava sindikalna scena u MUP, kako nijedan od sindikata ništa ne preduzima i neradi, nabrajajući pritom sva obećanja uglavnom reprezentativnih sindikata u koja su zaposleni poverovali.

Sve su u pravu, ali baš sve!

No, da ne bude da uz ovoliku poviku sa svih strana o broju 25-30 sindikata u MUP vidimo pojavljivanje samo 3-4 sindikata, pojavljuje se jednim veoma „dobrim“ saopštenjem za javnost Sindikat policije i policijskih starešina koje potpisuje stari, iskusni i provereni sindikalac Blažo Marković. (Saopštenje pogledajte ovde…)

E sad, uz iskrene savete da ne čitate više puta to saopštenje jer možete od tuge zaplakati, gospodin Blažo Marković, u saopštenju pod naslovom „Prijem kod ministra, beskamatni krediti…“sasvim iskreno i tačno objašnjava javnosti, kako  ministar nije želeo da usliši njihove molbe za prijem iako “ je ovo jedini sindikat koji je prvenstveno usmeren na saradnju, a ne na izazivanje sukoba i sučeljavanja sa vrhom MUP-a i da se na taj način stiču jeftini poeni popularnosti te na osnovu toga povećavati broj članova“ kako kaže u saopštenju. U nastavku sindikat objašnjava da ministar greši zašto ne prima taj sindikat na razgovore te im je „ Zbog svega toga teško razumljiva nemogućnost da se sastanemo sa ministrom i sačinimo obostrano koristan i prihvatljiv sporazum o saradnji koje već poseduju brojni sindikati u MUP-u. Napominjemo da smo bili jedan od retkih, ako ne i jedini sindikat u policiji koji je svojevremeno bio protiv štrajka u MUP-u, jer smatramo da štrajk“.

Da je u pravu, u pravu je. Nije baš naslov primeren žalopojkama u saopštenju ali, nema veze, naši smo za toliko.

Zbog toga je zaposlenima potreban sasvim novi način sindikalnog organizovanja, Novi policijsko sindikalni savez.

Sa iskrenom željom da pomognemo tu „oštru i veoma tešku“ sindikalnu borbu ,  da se od samog početka svog rada i delovanja pokažemo kao sindikat kome je cilj da sarađujemo sa sindikatima u MUP i da gajimo dobre međusindikalne i međuljudske odnose, priskočili smo u pomoć kolegama sindikalcima. Ovaj put Sindikatu policije i policijskoh starešina i njegovom predsedniku Blaži Markoviću.

Zato smo iskoristili Zakonom dozvoljeno pravo da u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja zatražimo od kabineta minsitra da nam dostavi, a naravno mi to odmah zaposlenima i javnosti, ko sve od sindikalaca  uživa blagodeti svog mukotrpnog sindikalnog rada na štetu ne samo zaposlenih već i građana R Srbije u obliku službenih prostorija, telefona, službenih automobila ili oslobađanja od posla (čitaj: nerada!!!!).

Naime, u poslednjih nekoliko godina a poslednji primer je svež, od pre svega nekoliko dana, MUP i pojedini sindikatai pozivajući se na odredbe Zakona o radu o PKU za policijske službenike a koji se odnose na sindikalni rad, delovanje i prostorno-tehničke uslove, potpisali su Sporazume o uređenju odnosa između MUP i sindikata. Tako u veoma sveže potpisanom Sporazumu koji je u ime MUP-a po ovlašćenju ministra Stefanovića potpisao državni sekretar Milosav Miličković a u ime NPSS Miloš Jelenković, između ostalog stoji da se od posla oslobađa po jedan član glavnog odbora na svakih 900 članova sindikata i do 48 časova svaki predsedniks sindikalne podružnice i regionalnog odbora, pored toga što se postavlja otvoreno pitanje da li vođe sindikata vode borbu samo da bi primali platu a ne radili, odnosno da drugi policijski službenici pored toga što imaju obavezu da pune budžet sindikata i džepove sindikalnih vođa, moraju i da popunjavaju stotine radnih mesta koja se naprasno upražnjavaju zbog nerada sindikalaca.

Veliko je pitanje na koji način je definisana stavka „900 članova sindikata“, odnosno na koji način se tretira broj članova i na osnovu kojih parametara MUP utvrđuje da li neki sindikat ima na primer 1.800 članova i oslobođena dva predstavnika ili 4.500 odnosno pet?

Dana 18.11.2016.godine Novi policijsko sindikalni savez uputio je dopis kabinetu ministra kojim traži da sindikatu dostavi tražene informacije. Dopis pogledajte ovde…

U svakom slučaju postoji više kriterijuma. Koji kriterijum primenjuje MUP ostaje da se vidi posle upućenog dopisa a mi ovom prilikom razrađujemo nekoliko mogućih scenarija.

  1. Ako se primenjuje broj obustava odnosno broj zaposlenih koji plaćaju članarinu u prema pripadnosti nekom sindikatu,  sasvim je normalan i realan kriterijum Statut svake sindikalne organizacije kao najviši pravni akt sindikata propisuje da svaki član plaća članarinu u određenoj visini, uglavnom procentualno,
  2. Ako se primenjuje broj pristupnica kao papira sa kojeg mnoga imena nisu vise članovi tog sindikata, da li po osnovu penzionisanja, smrti, raskida radnog odnosa, prelaska u druge sindikate ili isčlanjenjem, zašto se taj isti kriterijum nije primenjivao i u slučaju utvrđivanja reprezentativnosti kao na primeru Sindikata srpske policije,
  3. Ako se primenjuje izjava ovlašćenog lica o broju članova sindikata ko, kada i kako utvrđuje da li taj ovlašćeni predstavnik nije napravio KD iznošenjem netačnog broja ili na koji način, od prethodno dva izneta, isti mora da dostavi tačan broj članova?

U svakom slučaju pitanja mnogo a odgovri…očekuju se. Po zakonu rok je 15 dana.

Navešćemo primer korišćenja slobodnog vremena po osnovu sindikalnog rada i delovanja u sindikatima van MUP a to je da na primer predstavnik sindikata koristi 80 sati mesečno ali podeljeno na sate na dnevnom nivou odnosno od 8 radnih sati 4 sata radi za potrebe  preduzeća u koje je i zaposlen a preostala 4 sata provodi sa zapolenima i bavi se sindikalnim radom.

Još jedan od dokaza neuređenog stanja u MUP. I dokaz da oni koji treba da insistiraju kod poslodavca da se uredi stanje i radno okruženje a to su predstavnici sindikata, ti isti sindikalci loše stanje „usavršavaju“ u još lošije i lošije. Zaposlenima je čak i dobro pored takvih svojih predstavnika

 

Novi policijsko sindikalni savez!

(Trenutno je samo jedan)

x

Check Also

Policijski sindikat Srbije-PSS održao protest

Beograd, 11.decembar 2016.godine. Danas je u Beogradu, ispred zgrade Vlade R Srbije u minut  do ...