Home » Vesti » Obaveštenja » Novi policijsko sindikalni savez!!! Zašto savez?

Novi policijsko sindikalni savez!!! Zašto savez?

Zašto savez?

Dosta vise „velikih“ sindikata i hvalospeva ko je i koliko „dobra“ svojom sindikalnom borbom doneo zaposlenima! Vreme je da se u jedan Savez okupi vise malih sindikata koji, bez obzira na kvalitetne ideje, nemogu da dobiju prostor da te ideje iznesu i realizuju. Naravno, i zaposleni kroz te sindikate ili direktno u savez, sve na dobrovoljnoj osnovi.

U vremenu kada  policajcu nikad gore nije bilo, sindikati, što svojom sujetom i razjedinjavanjem što ličnim interesima pojedinaca koji po svaku cenu žele da preotimanjem sindikata, organizaciju stave pod svoje i iskoriste je za ostvarenje ličnih interesa, zaposlenima u MUP a posebno policajcima kao deo jedne institucije koji nosi najveći teret službe, preko je potreban novi, iskren i pravi način sindikalne borbe za poboljšanje socijalno-pravnog i radnog statusa.

Taj njihov cilj se može ostvariti samo kroz novi način sindikalne organizovanosti i borbe uz maksimalnu iskorišćenost dokazanih sindiklanih aktivista i uz poštovanje i realizaciju svake kvalitetne i poštene sindikalne ideje.

Upravo zbog toga je formirana nova sindikalna organizacija sa načinom organizovanja sasvim suprotno od onih sindikata sa čijim radom i delovanjem su sve više nezadovoljni zaposleni. Taj novi način sindikalne borbe realizovaće se kroz novi način sindikalnog organizovanja a to je udruživanjem u Savez, odnosno kroz novoformirani Novi policijsko sindikalni savez.

Svetska ekonomska kriza, migrantska kriza kojoj kraj ne vide ni oni koji su gavni krivci za istu, sve veća nezaposlenost a samim tim i sve veći pritisak na budžetske korisnike, nije zaobišao ni Srbiju pa samim tim ni policiju Srbije koju je zatekla sudbina gotovo svih zemalja Evrope a pogotovu zemlje Balkana.

Dok je sve prethodno navedeno zateklo Srbiju u ionako lošoj finansijskoj situaciji i privredu iscrpljenu ratovima, sankcijama i lošim političkim faktorima, dodatno, na ionako platu mnogo manju od kolega i iz okruženja i zemalja Zapadne Evrope, dodatno je, u cilju ušteda i konsolidacije finansijkog tržišta policiji smanjena plata u sklopu paketa mera i smanjenja od 10% svih budžetskih korisnika, smanjenje takozvane „desetke“ odnosno dodatnih 10.000 koje su zaposleni primali na platu. Finansijska kob se nadvila na džepove policajaca i njihove porodice i kroz veoma restriktivan Pravilnik o isplati putnih troškova, smanjenje dnevnica koje se, istina povećavaju ali selektivno i na kašičicu, zatim kroz restriktivan i samo pojedincima u MUP objašnjiv način obračuna radnog vremena odnosno odlaska na teren i vreme provedeno u odlasku sa mesta A do mesta B i nazad. Sve je manje novca za ulaganja u opremu, smeštaj, uniformu kao i sve druge finansijske segmente koji  nesporno prate rad policije. Uz to nemožemo nikako zaobići i veoma lošu kaznenu politiku prema izvršiocima krivičnih dela napada na policajce kao i odnos tužilaštva i sudova prema takvim izvršiocima. Uz sve to poslednjih 10-tak godina, pod izgovorom usklađivanja Zakonskih akata i podakata sa zakonodavstvom EU, donose se po zaposlene sve nepovoljni zakoni i pravilnici kao što su Zakon o radu, Zakon o policiji i Pravilnik o isplati putnih troškova, kojima se uskraćuju ionako restrektivna prava zaposlenih.

Više je no očigledno, da li ne želeći ili zbog neznanja, odnosno namerno ili nenamerno, četiri velika sindikata, dva reprezentativna a dva nereprezentativna, nisu se snašla a i dalje se ne snalaze u svoj toj radno-sindikalnoj zbrci. Ti sindikati ne koriste najveću sindikalnu snagu a to su članovi koji čine sindikat, koji su im svojim pristupanjem dali snagu i legitimitet da se bore za njih.

Zbog toga je tu Novi policijsko sindikalni savez.

Bez obzira na centralizaciju MUP-a, policajce u različitim delovima Srbije muče i različiti problemi. Dok jedne opterećuje rad u mešovitoj sredini uz pritiske za poštovanje ljudskih prava na koja se obično najviše pozivaju i žale izvršioci krivičnih dela, odnosno kriminalci, druge opterećuje nalet azilanata i migrantska kriza gde su neretko smešteni u lošim prostorijama, rade u otežanim uslovima i odvojeni od porodice uz ishranu koja je često neadekvatna i na ivici da isti dobiju neku bolest, pak treće muči nerešena stambena politika, visoke kirije, dažbine …Jednostavno, nema idealne situacije i idealnih uslova za rad policije u Srbiji.

Dok svako vodi svoju politiku i nosi svoje probleme objedinjuje sve njih loš finansijski status odnosno muka za platom i muka da prežive sa postojećom platom i loš status u društvu.

Ono što trenutno sindikati na prvi pogled  izuzetno dobro rade to je takozvana sindikalna prodaja koja na duge staze uvodi zaposlene u još veću krizu odnosno u dužničko ropstvo u koje nesvesno ulaze bez vizije da iz tog ropstva olako izađu. Neretko sindikati to dužničko ropstvo zaposlenih koriste kao sistem ucene za opstanak u sindikatu i neminovno finansijsku korist sindikalnih vođa kroz plaćanje članarine.

Dok ti takozvani veliki sindikati u MUP, reprezentativni i nereprezentativni, pokušavaju na štetu zaposlenih da pokažu i dokažu svoju veličinu tako što nežele međusobnu saradnju i ujedinjenje, Novi policijsko sindikalni savez je otvoren za saradnju sa svima, čak i sa onim sindikatima koji imaju po svega par članova, a sve u interesu zaposleni, policije kao institucije pa na kraju i u interesu građana i države Srbije.

Zbog toga smo otvoreni za saradnju sa svim sindikatima u MUP bez obzira na brojčanost kao i za sve zaposlene u MUP koji imaju želju da svojim pristupanjem daju snagu Novom policijsko sindiklanom savezu.

Dobro nam došli.

Novi policijsko sindikalni savez-Vaš jedini i pravi izbor!!!

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...