Home » Vesti » Obaveštenja » Zbog nas a ne zbog njih, potpišimo peticiju SSP

Zbog nas a ne zbog njih, potpišimo peticiju SSP

Beograd, 05.maj 2017.godine. Sindikat Srpske policije pokrenuo je peticiju za izmenu pojedinih zakonskih akata i podakata i traži kako podršku zaposlenih tako i podršku svih građana Republike Srbije u cilju uspešnog sprovođenja ove akcije.

                I dok se niz godina unazad političke partije koje dođu na vlast, pod izgovorom sprovođenja reformi, dekriminalizacije, depolitizacije ili nekog karijernog napredovanja, utrkuju koja će da donese po zaposlene lošiji Zakon i pojedine uredbe, Sindikat srpske policije je pokrenuo inicijativu za izmenu pojedinih zakona i uredbi a koje su direktno u vezi sa radno pravnim statusom zaposlenih. Ovaj sindikat je očigledno konačno shvatio da je prava, izvorna i istinska  sindikalna borba potpuno izgubila svaki smisao  i da je obesmislena sindikalna borba sa najjačim oružjem a to je štrajk, najviše zahvaljujući reprezentativnim sindikatima NSP i PSS sa ništa manje odgovornosti ni trećeg brojčano jakog sindikata u policiji a to je upravo inicijator peticije, SSP.

No, bez obzira na sve jer od kukanja i prošlih vremena ne samo da nemože da se živi već se i zahvaljujući tim vremenima izuzetno loše živi, Novi policijsko sindikalni savez podržava inicijativu SSP-a i poziva kako svoje članove tako i ostale zaposlene u MUP bez obzira na sindikalnu pripadnost kao i građane R Srbije da potpisivanjem peticije uzmu aktivno učešće u pokušaju obezbeđivanja dovoljnog broja potpisa predviđenim Ustavom R Srbije kako bi se izmenili pojedini zakoni i uredbe a koje umnogome loše utiču na rad i život policijskih službenika i ostalih zaposlenih u MUP.

Peticiju možete preuzeti na ovaj link, popunite, potpišite i pošaljite na adresu Sindikata srpske policije ili predajte najbližem predstavniku SSP na terenu.

U interesu svih nas je da akcija uspe a ne samo u interesu Sindikata srpske policije. Potpišimo peticiju, bar toliko možemo da uradimo za sebe i svoje porodice!

 

Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...